“Rõõmuga kooli” käsiraamat

2016. a ilmus käsiraamat „Rõõmuga kooli“. See kajastab kodu ja kooli koostöö teemalisi uuringuid ja kogemusi nii Eestist kui ka mujalt maailmast ning jagab juhiseid ja soovitusi nii koolidele kui lapsevanematele. Käsiraamatu kaasautorid on 28 Eesti koolitöötajat, lapsevanemat ja haridusuurijat.
Raamatu leiate aadressilt:
 https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/roomugakooli.pdf Loe edasi “Rõõmuga kooli” käsiraamat