VASTUVÕTT 1. KLASSI

Taotlus ja dokumendid võetakse vastu Vändra Gümnaasiumi Spoku e-keskkonnas digiallkirjastatult kuni 12. juuni 2022.

Esitatavad dokumendid SPOKU keskkonnas 1. klassi õppima asumisel: taotlus, isikuandmete töötlemise nõusolek, koolivalmidusekaart, digitaalne õpilaspileti pilt.

Koolimütsi avaldus (12.06.2022) saata gymn@vandra.ee.

Õpilase vastuvõtmise Vändra Gümnaasiumi otsustab direktor vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ ning Vändra Gümnaasiumi direktori käskkirjaga kinnitatud “Vändra Gümnaasiumi vastuvõtmise korrale”.

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲