VASTUVÕTT 1. KLASSI

Taotlus ja dokumendid võetakse vastu Vändra Gümnaasiumi Spoku e-keskkonnas digiallkirjastatult kuni 12. juuni 2022.

Esitatavad dokumendid SPOKU keskkonnas 1. klassi õppima asumisel: taotlus, isikuandmete töötlemise nõusolek, koolivalmidusekaart, digitaalne õpilaspileti pilt.

Koolimütsi avaldus (12.06.2022) saata gymn@vandra.ee.

Õpilase vastuvõtmise Vändra Gümnaasiumi otsustab direktor vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ ning Vändra Gümnaasiumi direktori käskkirjaga kinnitatud “Vändra Gümnaasiumi vastuvõtmise korrale”.

Return to Top ▲Return to Top ▲