Õppeaed

Projekt „Õppeaed“ on suunatud I ja II kooliastme õpilastele (1. – 4. klass). Projekt toetab I ja II kooliastme õpilaste üldpädevusi, mis on kirjeldatud põhikooli riiklikus õppekavas ja Vändra Gümnaasiumi õppekavas. Lisaks toetab õpilaste tegevusi kooliaias ka kooli arengukava. Projekti käigus saavad õpilased kogemusi ja teadmisi järgmistes tegevustes: 1) kooliaia kooslusega tutvumine, 2) aiatööriistadega tutvumine ja töövõtete kasutamine pinnase ettevalmistamisel, peenarde loomisel, külvamisel, 3) taimede kasvamise uurimine ja saagi koristus.

— Hille Arumäe, Lii Rõõmusaar

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲