Õppesuunad 2022/2023

2020/2021. õa-l on I kooliastmes jätkuvalt võimalik õppida loovuse, teaduse ja ja sportlike võimeid arendavaid valikaineid. Gümnaasiumiastmes õppesuundasid ei ole.

Alates 2017/2018. õppeaastast 10. klassis õppesuuundadesse valikut ei toimu. 63 kohustuslikule kursusele lisaks saab valida mitmete valikaine kursuste vahel (vt Valikainete kursused 2021/2022. õa ).

Gümnasist saab:

  • valida laia või kitsa matemaatikakursuse
  • õppida  erinevaid ettevõtlikku hoiakut kujundavaid valikaineid sh avalik esinemine, raamatupidamise alused
  • osaleda rahvusvahelistes projektides
  • kandideerida parima gümnaasiumiõpilase stipendiumile

Vändra Gümnaasiumis on:

  • kaasaegsed sportimisvõimalused
  • tasuta õpilaskodu
  • õpilasesindus JATS
  • gümnasistil võimalus sõlmida õpilepinguid koolivälisel õppel
  • mitmekülgne huvitegevus

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲