Eksamid ja tasemetööd

2022/2023 õa 

TASEMETÖÖD 

7. klass  Matemaatika   19. – 22. sept. 2022
4. klass 

matemaatika 

 

19. – 22. sept. 2022

4. klass  A1-keeletaseme eesti keel 28. sept. 2022
4. klass   loodusõpetus 10.-13.okt 2022
7. klass  matemaatika 19.-22.sept 2022
7. klass  loodusõpetus 10.-13.okt 2022
7. klass 

inglise keel

17.-18. okt 2022
7. klass 

III kooliastme A2 keele- 

taseme B-võõrkeel

11. – 12. jaan. 2023

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID 

Eesti keel (kirjalik)  2. juuni 2023
Matemaatika (kirjalik)  7. juuni 2023
Valikeksam  14. juuni 2023 

RIIGIEKSAMID 

Eesti keel (kirjalik)  24. aprill 2023
Inglise keel ( B1/B2-tase) 2.-5.mai 2023
Matemaatika (kirjalik)  17. mai 2023 

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲