Kooli tervisekabinet

Esmaspäeval, kolmapäeval, reedel 8.00 – 14.00

Kooli (meditsiini) õe pädevus

 Koolis ei ole arsti. On ainult õde (meditsiiniõde).

– Haigestunud last ei ole mõtet kooli saata, kooliõde uuringuid ja ravi ei määra. Haigestumise korral tuleb pöörduda perearsti poole. Väljaspool perearsti tööaega saab ööpäevaringselt esmast meditsiinilist nõu ka telefonilt 1220.

– Kooliõe peamised töövaldkonnad on tervise järelevalve, haiguste ennetamine (vaktsineerimine),  tervise ja heaolu edendamine ning vajadusel esmaabi osutamine.

– Kui laps on koolis haigestunud või on juhtunud trauma, on õe ülesandeks temale esmase abi andmine. Kooli õde saab määrata kindlaks terviseseisundi ohtlikkuse ning anda haigustunnustest lähtuvat esmaabi. Vajaduse korral kutsutakse kiirabi või viiakse laps haiglasse. Teavitatakse koheselt ka lapsevanemaid.

– Ka tavaliste haigestumiste korral teavitatakse lapsevanemaid ning püütakse leida lahendus haige lapse kodusele ravile viimiseks.

Edasine – vastuvõtu aeg perearsti või vajaliku spetsialisti juurde ja vastuvõtul käik – on juba õpilase/lapsevanema kohustus.

– Kui lapsel on allergia või haigus, kus lapse terviseseisund võib ootamatult halveneda (näiteks suhkurtõbi, astma või epilepsia), peab kooliõde seda teadma. Kui koolis midagi lapsega juhtub, on talle võimalik kiiresti vajalikku esmaabi osutada.

Lapse tervisega seonduv dokumenteeritakse õpilase terviskaarti.

Meeldivat koostööd soovides,

Aet Lepla

Vändra Gümnaasiumi kooliõde

Veel infot kooli õe töö kohta saab Eesti Haigekassa kodulehelt ja Riigiteatajast:

„Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale

Vastu võetud 13.08.2010 nr 54

RT I 2010, 57, 387

jõustumine 01.09.2010“

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲