Ettevõtlik kool

ETTEVÕTLIK KOOL – KAASAEGSE HARIDUSE KVALITEEDIMÄRK

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist.
LOE EDASI
https://evkool.ee/ettevotlik-kool/

MEIE TASE
Haridusprogramm Ettevõtlik Kool omistas 14.06.2023  Vändra Gümnaasiumile “Ettevõtliku kooli hõbetaseme kvaliteedimärgise” .

Loe edasi

 

Ettevõtlusõppe eestvedaja Junior Achievement Euroopa tunnustas 2023. aasta silmapaistvaid Euroopa üldharidus- ja kutsekoole, kus ettevõtlusõpe hõlmab suuremat hulka õpilasi ning on olemas selge visioon ja plaan ettevõtlusõppe rakendamiseks. Tänavu pälvis Eestist tunnustuse Põhja-Pärnumaal tegutsev Vändra gümnaasium. 

Loe edasi

 

EVK_Aruanne-281_861

ÕPIME, ÕPETAME JA TAGASISIDESTAME
Meie kooli õpetajad on saanud kasutamiseks oma tundides Edu ja Tegu programmi raames loodud materjale mis aitavad ja toetavad ettevõtliku õpet. Ülevaade materjalidest leiad siit: põhikooli 3. astmelegümnaasiumile , lõimingu kohta.

Samuti osalevad meie 3 ja 4 astme õpilased 2019/20.õppeaastal

Haridus- ja teadusministeeriumi poolt juhitud ettevõtlusõpet juurutava ja arendava programmi „Edu ja Tegu“ uuringus, kui ettevõtliku kooli õpilased.

Kõik ankeetküsitlused (kokku õ.a. jooksul on neid 4) on täidetavad e-keskkonnas ettevõtlus tundide raames oma õpetaja juhendamisel. Iga küsitluse täitmiseks kulub õpilastel aega ca 15-20 minutit.

Uuringu eesmärk on välja selgitada, mil määral toetavad ettevõtlusõppes kasutatavad rakendusviisid, õppemeetodid ettevõtluspädevuse ning oodatud õpiväljundite saavutamist ning õppijate õpimotivatsiooni.

Uuringu tulemuste põhjal saab töögrupp teha Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanekuid.

OSALEME PROTSESSIDES

VÄNDRA GÜMNAASIUMI JA OÜ VALLEY ETTEVÕTLUSÕPPE PRAKTIKUM

Soovime jagada kõigiga oma selleaastast Innove toetatud ettevõtlusõppe projekti, millega alustasime 2019 a. kevadel ja lõpetasime 2020 kevadel. 

Projekti üld-eesmärk oli tõsta VG-s toimiva ettevõtlusõppe kvaliteeti ja siduda teooria praktikaga. Läbi praktikumis kavandatud tegevuste saab koolis toimuvatettevõtlusõpet täiendada ja muuta elulähedasemaks. Ettevõtte ja kooli koostööprojekti kaudu toetatakse ettevõtlusõppe praktilist poolt. Projekti tulemuseks on olukord, kus VG õpilased on näinud vaiba tootmise protsesse ja saanud isikliku ettevõttes tegutsemise kogemuse. Protsessi käigus valmib laste kujundatud kavandite ja kunstnike ning kudujate kaasabil tafting tehnikas, käsitöös seinavaip.

Teiseks eesmärgiks oli tõsta ka õpetajate teadlikkust ettevõtlusest. Näidata reaalselt, mis erasektoris ja ettevõttes toimub ja pakkuda võimalust siduda ja leida aineõpetusele praktilisi seoseid. Teadlikum õpetaja oskab ka õpilast paremini suunata ja selgitada tööelus toimuvat.

Praktikumi olid kaasatud terve kooli ligi 300 õpilast.  Kõik klassikomplektid käisid kohalikus, rahvusvaheliselt tunnustatud Valley vaibatehases ekskursioonil ja tutvusid, kuidas valmivad kõrge kvaliteediga naturaalsed käsitöö ja juba ka robotite abiga valmistatud vaibad. Näha sai kõiki vaiba valmistamise etappe. 2019.a. Septembris – oktoobris toimus ülekooliline vaibakavandite konkurss, kuhu laekus 90 tööd.

Novembris moodustati Disainikomisjon, kes tegi valiku 15-ne kavandi osas ja alustas tööd vaibakavandi(-te) kokkupanemisega Valley OÜ disaineri Ruth Vasseli juhendamisel. 

Anonüümsele ühishääletamisele, kus osales terve kool ja OÜ Valley meeskond, jõudsid 3 kavandit. 

Jõuluks oli selgunud ülekaalukas võitja – vaibakavand B – 156 häälega. Teised hääled jagunesid vastavalt: kavand A – 40 häält (4 õpilase kavandite kollaaž), kavand C – 32 häält (1 õpilase kavand)

Võtjaks osutus kollaaž väljavalitud 1, 2, 5, 9 ja 11kl. õpilaste töödest, mis sai täiendatud vastavalt disainikomisjoni liikmete ettepanekutele. 

Täname tehtud töö eest disainikomisjoni koosseisus: Lisete Helena Maranik, Minni Toom, Krissu Raudsepp, Triinu Aru, Kärt Pankov, Kristina Kapp. Komisjoni kuulusid veel projekti juhendajad Marget Privits, Katrin Suie ja Valley OÜ disainer Ruth Vassel. 

Uue 2020 aasta alguses peale koolivaheaega ja vaibamesse jätkasime praktikumiga tehases.

2 poissi 9.klassist, Janari Pärn ja Elori Orgusaar, valmistasid ette vaiba aluskanga ja kudumisraami. 2 tüdrukut 8.kl, Kärt Pankov ja Nete Liis Kapral, kandsid disaineri juhendamisel kavandi vaibale. Kudumine õpetati selgeks 3-le gümnasistile, kes selle ilusa vaiba ka füüsiliselt valmis kudusid ja viimistlesid.

Kooli ajalukku kudusid ennast Markus Sepp, Kärt Tamm ja Kristina Kapp.

Projekt oli inspireerivaks kogemuseks nii koolile, kui partnerile. Kooli ja ettevõtte  eesmärgid projektile said saavutatud.

Kõik osalenud õpilased on väga õnnelikud oma projektis osalemise ja saadud praktilise kogemuse üle.

Mida soovitame oma kogemustest teistele?

Julgust ja pealehakkamist nii kooliperedele, kui ettevõtetele. Algatus saab tulla ikka kooli poolt ja ettevõttega koostööd planeerides, tuleb kindlasti tuua välja nende poolne kasu. Olla ettevõttele igakülgselt toeks, aidates tagada tööohutust ja toetada tööprotsessides osalejaid. Osapooltele usku-mida jätkuks peale enda, jagamiseks ka lastele ja noortele. Samuti tuleb täpsemalt partneriga oma soovid, mõtted ja plaanid läbi arutada, sest tänu ettevõtte protsesside mitte tundmisele, võib tekkida valesid ettekujutusi, mis protsessi keeruliseks teevad.

Olge järjekindlad ja nautige teekonda!

Meie praktikumist saab ülevaate siin: 

ÜHE VAIBA LUGU

https://youtu.be/0E5KozHtd5U

VÄNDRA GÜMNAASIUMI JA OÜ VALLEY ETTEVÕTLUSÕPPE PRAKTIKUM

https://youtu.be/bal_9fNtjmA

 

Täname kõiki osapooli, tänu kellele meie ettevõtluspraktikum on valmis vaatamata eriolukorrale ja muutunud maailmale ning  Vändra Gümnaasiumi aula seinal ilutseb algusest lõpuni õpilaste enda tehtud, rõõmus, kvaliteetne ja naturaalne tafting käsitöövaip .

Projekti autor: direktor Marget Privits
Projekti teostaja: EVK Katrin Suie
Vändras 2018/2020. 

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲