Piirkondlik loodusainete võistlus

Projekt “Loodusainete võistlus” on suunatud III kooliastme (7. – 9. klassi) õpilastele, kinnistamaks loodusainete tundides õpitut läbi praktiliste tegevuste.Projektis osalevad Pärnjõe PK, Juurikaru PK ja Vändra Gümnaasiumi õpilased. Ülesannete lahendamisel tuleb õpilastel läbi viia katseid ning rakaendada uurimuslikku meetodit ja loovat mõtlemist. Omavahel võistlevad meeskonnad, kuhu kuuluvad õpilased nii 7., 8. ja 9.ndast klassist. Võistlus toimub 3. trimestril.

—— Hille Arumäe, Zoja Juuremaa

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲