HALDUSJÄRELEVALVE

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab:
Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18
50088 Tartu
telefon 735 0222
e-post hm@hm.ee

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲