KiVa (Kiusamisvaba) programm


Foto: Saare Foto

Meie kooli Kiva tiim 2023/2024. õppeaastal:Tunnustus:
2022 “Aasta hariduse tegu 2022” Põhja-Pärnumaa vallas

Meie koolis rakendatakse alates 1. septembrist 2017 KiVa programmi!
Põhja-Pärnumaa vallas  on KiVa programmiga liitunud Vändra Gümnaasium. Programmi kohta saab rohkem lugeda siit

KiVa (Kiusamisvaba) programm:

1) sisaldab nii kiusamisevastast ennetustööd kui ka kiusamisjuhtumite lahendamise mudelit;
2) kaasab kõik osapooled: kooli personali, õpilased, lapsevanemad;
3) programmi tõhusust mõõdab iga-aastane uuring, mis annab koolile tagasisidet programmi mõju kohta kiusamisele.

Soome ja teiste riikide kogemus näitab, et pärast KiVa programmi rakendamist on osalevates koolides vähenenud kiusamise sagedus erinevate kiusamise vormide osas,  vähenenud on õpilaste ärevus ja depressiivsus ning õpilaste koolist väljalangevus, suurenenud on kooli meeldimine ja õpilaste õppeedukus, paranenud on suhtekliima kaaslastega.

Uuringutest KiVa tõhususe kohta saate lugeda http://kiusamisvaba.ee/ 

2013/2014. õppeaastal viis SA Kiusamisvaba Kool läbi KiVa programmi rakendamise pilootprojekti 20 Eesti koolis (1.-6. klass) ning ligi 5000 õpilase küsitlus näitas KiVa katsetanud koolides olulist kiusamise ohvrite hulga vähenemist võrreldes nii õppeaasta alguse kui KiVa mitte kasutanud koolidega. Ka järgmise aasta õpilasküsitlus näitas programmi tulemuslikkust Eesti koolides.

2017/2018. õppeaasta lõpus läbiviidud õpilasküsitluse kohaselt on kõik meie kooli õpilased teadlikud, et oleme KiVa kool. Kiusamise all kannatamine on vähenenud 10% ja teiste kiusamine on vähenenud 9%. Ka klassiti (1-6 klass) on kiusamine vähenenud.

KiVa tundides õpivad lapsed kiusamise vastu võitlemise viise
Alates 2017/2018. õppeaasta septembrist on meie koolis nähtav mitmel moel:
1.-6. klassi õpilased osalevad KiVa tundides (kakskümmend 45-minutilist tundi). Tundides arutletakse, tehakse rühmatöid, rollimänge ja vaadatakse lühifilme kiusamise kohta. Tundide teemad varieeruvad alates lugupidamisest inimsuhetes kuni kiusamise peatamise võteteni. Mitmed tunnid keskenduvad sellele, milline võib olla grupi roll kiusamise kestmajäämisel või peatamisel; õpilased mõtlevad erinevate kiusamisele vastu hakkamise viiside üle ja harjutavad neid.
Alates 2020/2021. õppeaasta oktoobri kuust on KiVa tunnid ka 7.-9. klassides.

Kiusamise juhtumitesse sekkuvad KiVa-meeskond ja klassijuhataja Korrapidaja õpetajad kannavad koolis KiVa veste ja seintel asuvad plakatid aitavad meelde tuletada, et kiusamisel meie koolis ei ole kohta.

Lapsevanematele on saadaval miniõpik, mis on veebis: https://kiusamisvaba.ee/miniopik-lapsevanematele/

Kui kahtlustate, et Teie last kiusatakse või Teil on alust arvata, et ta kiusab ise teisi, palun võtke kooliga ühendust, et toimuvaga saaks tegeleda nii varakult ja tõhusalt kui võimalik! Arutlege koos oma lapsega kiusamise üle, tehke seda isegi siis, kui ta ise ei ole ohver ega kiusa teisi. On oluline, et mõtleksite koos oma lapsega selle üle, mida teha, kui kedagi koolis kiusatakse!

Eesti lasteombudsmani ja õiguskantsleri büroo algatusel ning teiste seas ka SA Kiusamisvaba Kool ekspertide nõul on valminud veebikeskkond, mis just neile küsimustele vastuse annab:

http://www.oiguskantsler.ee/kool-kiusamisest-vabaks/
 KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saate lähemalt lugeda:

www.kiusamisvaba.ee/kiva-programm www.facebook.com/kiusamisvabakool

 

12. klassi KiVa meeskond õpetajatepäeval 2017. a.Aita ka Sina vähendada kiusamist Eesti koolides!

Kui ka Sina pead oluliseks turvalist koolikeskkonda ning soovid toetada tõenduspõhise kiusamise vähendamise programmi KiVa jõudmist veelgi enamate Eesti koolideni, anna oma panus SA Kiusamisvaba Kool toetuseks kas ühekordse või püsiannetuse* näol. http://kiusamisvaba.ee/toeta/

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲