Valikained I kooliaste 2022/23 õa.

Klassid/
suunad
1. trimester2. trimester3. trimester
I klassid
Loovus
Teadus
Sport
Pärandkultuur (Ü. Ütt)
STEAM (R. Kirkmann)
Seiklus ja loodus (T. Lilienthal-Üle)
Võõrkeel ( R. Kirkmann, K. Palu)
Robootika (R. Himmaste)
Sportmängud (T. Lilienthal-Üle
Pilliõpe (K. Rõõmusaare)
Informaatika (T. Lilienthal-Üle)
Akrobaatika (M. Mägisalu)
II klassid
Loovus
Teadus
Sport
Kunstivaatlus (S. Enok)
Robootika (E. Vaino)
Seiklus ja loodus (T.
Lilienthal-Üle)
Pärandkultuur (Ü. Ütt)
STEAM (R. Kirkmann)
Sportmängud (T. Lilienthal-Üle)
Pilliõpe (K. Rõõmusaare)
Teaduslabor (M. Mätas)
Akrobaatika (M. Mägisalu)
III klassid
Loovus
Teadus
Sport
Võõrkeel( R. Kirkmann, K. Palu)
Multimeedia (M. Roost)
Rahvatants (A. Naano)
Kunstivaatlus (S. Enok)
Informaatika (T. Lilienthal-Üle)
Rahvatants (A. Naano)
Pilliõpe (K. Rõõmusaare)
STEAM (R. Kirkmann)
Rahvatants (A. Naano)

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲