Kirjanduslik mälumäng

Kirjandusliku mälumängu eesmärk on lugemise populariseerimine ja uuema kirjandus teosete tutvustamine. Mäng on suunatud 2.-12. klassi õpilastele. Igas trimestris toimub üks mälumäng ja selleks ajaks tuleb võistleval neljaliikmelisel võistkonnal läbi lugeda üks raamat. Lisaks lugemis populariseerimisele toetab kirjanduslik mälumäng ka lugemisoskuse arendamist ja meeskonnas töötamist.

— Eelika Rand

Mälumängu voorud toimuvad novembrikuus, veebruaris ja aprillis.

Kirjanduslik mälumäng 2020/2021 õa

Kirjanduslikus mälumängus II voor toimus 19.01. Mäng käis selliste teoste peale:

I kooliaste Jaanus Vaiksoo “Neli hommikut ja üks õhtu”,

II kooliaste Ilmar Tomusk “Kriminaalsed viineripirukad”,

III kooliaste Mika Keränen “Väravajoonel”

 IV kooliaste Marian Suitso “Hobusehullud Ameerikas”.

Oli põnev vaadata, kuidas võistkonnad tasavägiselt võitlust pidasid. Nii III kui ka IV kooliastmes jäädi kohti jagama, mis näitab seda, et raamatuga oldi tehtud tööd. Suur rõõm on näha lapsi põnevusega raamatu kallal küsimusi otsimas.

II vooru tulemused on sellised:

I kooliaste 2.-3. klass

I koht 2.klassi võistkond

II koht 3.a klassi võistkond

III koht 3.b klassi võistkond

II kooliaste 4.-6.klass

I koht 6.a klassi võistkond

II koht 6.b klassi võistkond

III koht 4.klassi võistkond

IV koht 5.klassi võistkond

III kooliaste 7.-9. klass

I koht 9.b klassi võistkond

II koht 7.b klassi võistkond

III-IV kohta jäid jagama 8.klass ja 9.a klass

IV kooliaste 10.-12. klass

I koht 11.klassi võistkond

II-III kohta jäid jagama 10. ja 12. klass

05.11.20 sai alguse 2020/2021 õa Kirjanduslik mälumäng. Toimus I. voor.

Mäng toimus selliste teoste peale:

1. kooliaste 2.-3. klass Edgar Valter “Pokuraamat”

2. kooliaste 4.-6. klass Andrus Kivirähk “Tilda ja Tolmuingel”

3. kooliaste 7.-9. klass Heli Künnapas “Lõpupidu”

4. kooliaste 10.-12 klass Indrek Hargla “Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus”.

Kui tavaliselt teame, et mälumäng toimub paberi ja pliiatsiga, siis sel õa katsetame veebikeskkonda Classtime. I kooliaste 2.-3. klass kasutas siiski paberit ja pliiatsit, aga järgmisest mälumängust proovime ka nendega kasutada Classtime keskkonda. See on väga mugav keskkond mälumängu läbiviimiseks ja tundus et, õpilastele sobis. Minu mõte veebikeskkonna kasutamise näol on see, et arendada õpilaste digioskusi ja hoida loodust, et mitte kasutada paberit liiga palju.

I vooru tulemused:

I kooliaste 2.-3. klass

1. koht 3.a klass

2. koht 2.klass

3. koht 3.b klass

II kooliaste 4.-6. klass

1. koht  6.a klassi võistkond

2. koht   6.b klassi võistkond

3. koht   4. klassi võistkond

4. koht   5. klassi võistkond

III kooliaste 7.-9. klass

1. koht 9. a klassi võistkond

2. koht 7. b klassi võistkond

3. koht 9.b klassi võistkond

4. koht 8. klassi võistkond

5. koht 7.a klassi võistkond

IV kooliaste 10.-12. klass

1. koht 10. klass

2. koht 12. klass

3. koht 11. klass

III voor toimub aprilli alguses.

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲