Distants- ja e-õpe

E-õppepäevad toimuvad üks kord kuus 4. – 12. klassile.

E- ja distantsõppes kasutavad õpetajad ja õppijad Office 365 tarkvara. Kõikidele Vändra Gümnaasiumi õpetajatele, õppijatele ja juhtkonnale on loodud konto ning ligipääs keskkonda MS Teams.

Õpilastele antavad ülesanded märgib õpetaja eKoolis “kodused ülesanded” all. Täiendavaid kodutöid ei anta.

Õpetaja lisab eKooli õpilasele antud õppepäeva ülesanded eelneva koolipäeva õhtul või sama õppepäeva hommikul kella 9.00-ks. Õpetaja määrab töö esitamise või täitmise kuupäeva, aja ja vormi.

Oskusainetes ja valikkursuste puhul planeeritakse õppeülesanded nädala kaupa, õpiülesanne tuleb esitada järgmise nädala tunniks. Kehalise kasvatuse ülesandeid tuleb täita nädala jooksul ja edastada oma töö õppenädala lõpuks.

Logopeediatunnid kõneravi vajavatele õpilastele toimuvad eKooli ja Microsoft Teams keskkonna vahendusel.

Õpiülesannete järjepidev mitteesitamine võrdub koolikohustuse mittetäitmisega.

Juhend distantsõppeks
Veebitunni reeglid

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲