Õuesõppetunnid

Selle õppeaasta esimesel veerandil oli meie kooli 4.- 12. klassi õpilastel järjekordne võimalus õppida väljaspool klassiruumi loodusaineid. Õppisime Pernova Loodusmajas ja TTÜ Särghaua õppekeskuses sealsete õpetajate juhendamisel.
Loe edasi Õuesõppetunnid