E. Sokolowsky nimeliSE mtü jõulusoovid

Pakkumaks õpilastele paremaid õppimistingimusi ja laialdasemat õpet koolimajast väljaspool toetab MTÜ  muuseumitunde, raamatukogusse “Lugemispesa” loomist, õuesõppe arendamist, 1. kooliastme loovuspäeva korraldamist  jms vt tegevuskava siit

Õpilaste õppevõimaluste laiendamiseks toeta sinagi õpilasi  
Vändra Gümnaasiumi E. Sokolowsky nim. mittetulundusühingu kaudu             SEB konto EE741010902015392008   

Kui soovite toetada kindlat projekti, siis MTÜ-le ülekannet tehes palume märkida maksekorralduse selgitusse projekti nimi.

Rahulikku jõuluaega ja ilusate jõulusoovide täitumist teile kõigile!