Hea õpilane ja lapsevanem!

Alates 11.03.2021 on distantsõppel 1. – 12. klassid ja kontaktõppes väikeklassid. Täpsemad juhised õppetöö kohta annab aineõpetaja. E-koolis on veebitundide plaan nädalate kaupa. Veebitunnid toimuvad MS Teams keskkonnas. Õpilast, kes vajab õpetaja hinnangul konsultatsiooni õpitulemuste saavutamiseks, kutsub aineõpetaja kooli.

Märtsikuu 5. -12. klasside toidupakid saab kätte 12.03 või 15.03 kella 9.00-st kuni 16.00-ni. 1. – 4. klasside toidupakke jagatakse 17.03 ja 18.03 kella 9.00-st kuni 16.00-ni. Pakke väljastatakse väliklassi uksest (asub koolimaja taga).

Õppejuht Kaili Salumäe