Tunnustati valla haridustöötajaid

Meie koolist pälvis õpetaja Ester Vahter

AASTA KOOLIÕPETAJA 2021 tiitli!

Õpetaja Ester Vahter töötab Vändra Gümnaasiumis alates 1981. aastast, seega juba 40 aastat! Kolleegina on ta hea huumorisoonega, põhjalik, konkreetne ja otsekohene. Vene keele õpetajana hoiab ta keeleõpet igati au sees, samuti oskab Ester luua ja hoida õpilastega häid suhteid ning on klassijuhatajana paljude vilistlaste lemmikõpetaja.

Pikaaegse pühendunud töö eest sai tänu ka õpetaja Ene Kitsnik, kes on Vändra Gümnaasiumis õpetanud 30 aastat!

Enet peetakse kaaslastega arvestavaks, hoolivaks ja rõõmsameelseks klassiõpetajaks, kes on alati koostöövalmis ja tegus. Õpilased hindavad tema positiivset ellusuhtumist ja rahulikku olekut.

Koolitöötajatest said ära märgitud meie kooli medõde Aet Lepla ja töömesilane Märt Pärnoja.

Märti tänati äärmiselt vastutuleliku ja kohusetundliku ning igakülgse koostöö eest koolipere aitamisel
ja abi eest kooli renoveerimistöödel ning muusikakooli kolimisel. Aeta tänati igakülgse koostöö ja panuse eest kooli tervishoiu toetamisel viimastel keerulistel aastatel.

Nädala info 11. – 15.10.2021

 • Haigustunnusega (nohu, köha, peavalu, halb enesetunne) õpilane ja koolitöötaja jääb koju!!!
 • Kui õpilane on tulnud haigustunnusega kooli, saadab õpetaja ta KOJU (mööda koolimaja haigustunnusega õpilane ei liigu)!
 • Täiskasvanutel soovitatav kanda koolimajas maski!
 • Hoiame majas hajutatust ja „mulli“, võimalikult vähe erinevate õpilaste omavahelisi kokkupuuteid.
 • Vahetundidel suuname lapsed õue ja TUULUTAME klassiruumid!
 • KIK-i projektide jt. õppekäikude läbiviimine on lubatud, kui minnakse klassipõhiselt ja seal ei osale teiste koolide õpilasi.

Selgituseks koolis toimunud lähikontakti puhul:

 • vaktsineerimata õpilased ja õpetajad jäävad täielikku kodusesse karantiini ja erisusi teha ei ole võimalik,
 • kui on olemas alaealise noore lapsevanema nõusolek last testida, siis suunatakse ta kiirtestima ning negatiivse tulemuse korral saab jätkata koolis käimist lihtsustatud karantiini alusel,
 • kõik vaktsineeritud lähikontaktsed jäävad karantiini kohustusest välja ja võivad koolis käimist jätkata senikaua kui ei ole sümptomeid,
 • Terviseameti palvel edastab kool lastevanematele kirja, kelle lapsed jäävad lihtsustatud karantiini, sest Terviseamet ei võta ise lihtsustatud karantiinis olevate laste/õpilastega ühendust. Terviseamet teavitab karantiini kohustusest vaid neid, kes on suunatud täielikku kodusesse karantiini.
 • Lihtsustatud karantiiniperioodi jooksul ei ole lubatud käia avalikes kohtades (kinos, kohvikus, teatris jms), osaleda kooli välises huvitegevuses ja üritustel. See tähendab, et 10 päeva jooksul pärast lähikontakti võib käia vaid üldhariduskoolis.
Loe edasi Nädala info 11. – 15.10.2021