Nädala info 01. – 05.10.2021

  • Õpilaste kiirtestimist korraldab kooliõde koostöös juhtkonnaga. Õpetaja klassiruumis testimist läbi ei vii. Klass kutsutakse testimisele aulasse.
  • Kooli üldkasutatavates ruumides kanname maski (täiskasvanud ja õpilased alates 12. eluaastast), HTM-i lühikokkuvõte https://www.hm.ee/sites/default/files/viiruse-leviku-takistamine-haridusasutustes-kokkuvote.pdf
  • Pöörata erilist tähelepanu käte pesemisele ja ruumide tuulutamisele. Kui ilm vähegi lubab, suuname õpilased vahetunnis õue.
  • 9. – 12. klassi õpilastel võimalus sooritada kirjalike tööde järelevastamisi ka KOLMAPÄEVA hommikul kell 8.00 – 8.45 ruumis nr 44. Järelevastamise regisreerimise leht asub veebis  https://forms.office.com/r/TTJ6y6NG9E 
  • Koolimajas kanname vahetusjalatseid!
Loe edasi Nädala info 01. – 05.10.2021