Psühholoog koolimajas

Psühholoog Ene Paadimeister jaanuari kuus koolimajas:

12. jaanuar kell 10.00 – 15.00,
16. jaanuar kell 10.00 – 15.00,
31. jaanuar kell 10.00 – 15.00.

Vastuvõtuaeg: vastavalt eelnevale kokkuleppele.
e-post:  ene.paadimeister@vandra.ee