Vändra Gümnaasium 101

Täna on koolil sünnipäev,

see on suur pidupäev.

Kool saab aasta vanemaks

ja lapsed aina targemaks.

Luuletuse autor: Karolin Sumre, 3.a kl, 2018/19

 

17. septembril sai meie Vändra Gümnaasium 101- aastaseks. Esmaspäeval tähistasime kogu kooliperega seda tähtsat päeva. 

Aktusel õnnitles kooliperet direktor Marget Privits, väikekandlel esines õpetaja Sirje Paakspuu ja meid oli tulnud tervitama haridus- ja kultuurivaldkonna abivallavanem Tarvi Tasane. Vilistlaskogu stipendiumi pälvis sel aastal 12. klassi õpilane Laura Kuusk ja selle andis üle vilistlaskogu esindaja Katrin Juro. Üheskoos laulsime “Vändra valssi” (solistidena õpetajad Meelike Mätas ja Küllike Reimann). Peale ühislaulu suundusime kooliperega istutama XIII noorte laulu- ja tantsupeo “Püha on maa” koos meie kooli lauljate ja tantsijatega rongkäigu läbinud kastanipuud. Peale istutamist esinesid hoogsa tantsuga õpetaja Ave Naano juhendatavad rahvatantsijad ja võimlejad. Samuti õnnitlesime meie tööjuubilare. 

Palju õnne, meie kool!

 

Fotod: Kairi Rikker

 

2023. aasta vilistlaskogu stipendiumi pälvis Laura Kuusk

Traditsiooniliselt antakse meie kooli sünnipäeval üle vilistlaskogu stipendium.  

Stipendiumi määramise eeldusteks on hea õppeedukus ja eeskujulik käitumine, kooli väärikas esindamine (aineolümpiaadid, konkursid, spordivõistlused, isetegevus), aktiivne osalemine õpilaselus ja ürituste korraldamisel ning sõbralik, heatahtlik ja osavõtlik suhtlemine.

Sel aastal pälvis stipendiumi 12. klassi õpilane Laura Kuusk. Igapäevases õppetöös paistab Laura silma töökuse ja järjekindlusega. Sellest annavad tunnistust tema head ja väga head tulemused õppetöös. Laura on kaasõpilaste poolt valitud Vändra Gümnaasiumi õpilasesinduse JATS asepresidendiks. Laura on alati olnud valmis olema abiks kooli ürituste läbiviimisel ja konfereerimisel. Õppeaastal 2022/2023 oli Laura üks õpilasfirma „Tuluke“ käigushoidjad ja eestvedajaid.

Palju- palju õnne Laura!

Foto autor : Kairi Rikker