Kodanikõpilased 2017

Vändra Gümnaasium tunnustab
KODANIKÕPILASI
Klassikaaslased on nad endi hulgast välja valinud   ja iseloomustanud

                                        23. veebruar 2017

2.a klass. Meie klassikaaslane Kritti Ollino on sõbralik ja abivalmis tüdruk ning hea kaaslane. (Klassijuhataja Silja Enok).

2.b klass. Meie klassikaaslane Anete Ind on alati sõbralik, lahke ja abivalmis. Ta ei tülitse ega kiusa kedagi. Tema kooliasjad on korras. Anete on hea sõber ja klassikaaslane. (Klassijuhataja Kaili Salumäe).

3.a klass. Meie klassikaaslane Kaisa Pärnoja on tark, tore, ilus, viisakas, lahke, aus ja abivalmis klassikaaslane. Kaisa on väga sportlik – oskab hästi korvpalli. Ta on sõbralik  – tal on palju sõpru. Kaisale meeldib õppida ja koolis käia.
Ta õpib hästi, tema tunnistusel on ainult viied. Kaisa on hea laulja ja tantsija, ta käib mudilaskooris ning tantsuringis. Kaisa võtab aktiivselt osa klassi- ja koolivälistest üritustest. Suvel tahab ta osaleda XII koolinoorte laulu- ja tantsupeol “Mina jään”. (Klassijuhataja Ene Kitsnik).

3.b klass. Meie klassikaaslane Rihanna Tiismaa on väga hea sõber, ta õpib väga hästi, aitab alati klassikaaslasi, kui need vajavad abi. Ta jagab alati klassis komme ja maiustusi. (Klassijuhataja Riina Kirkmann).

4.a klass. Meie klassikaaslane Liisbet Jürimäe on tagasihoidlik ja südmalik tüdruk. Liisbet on hea sõber ja alati toeks kui midagi juhtub. Oma töökusega on ta eeskujuks teistele klassikaaslastele. Ta teeb ka hästi sporti. (Klassijuhataja Riina Arva).

4.b klass. Meie klassikaaslane Andra Ailjama on tubli, korralik ja rõõmsameelne õpilane. Temas on kohusetunnet, õpihimu ja huvi paljude asjadega tegeleda. Ta oskab oma asjade eest vastutada. Me hindame temas sõbralikkust, heatahtlikkust ja abivalmidust. Õpetajale on ta hea abiline, keda saab usaldada. Ta on eeskujuks ka teistele. (Klassijuhataja Ave Naano).

5. klass. Meie klassikaaslane Triin Joaveski on meeldiv, lahke ja sõbralik. Ta on väga usin õpilane ning täidab oma õppimiskohustust hoolega. Ta on hea sõber oma klassikaaslastele ja hea õpilane kõigile õpetajatele. Triin on täisväärtuslik kodanik. (Klassijuhataja Mari-Liis Jaanson).

6. klass. Meie klassikaaslane Karl-Marten Tui on hea sportlane, tubli õpilane. Ta on lahe kaaslane ja saab aru heas naljast. (Klassijuhataja Ülle Ütt).

 7.a klass. Meie klassikaaslane Marleen Aluste on igati hea ja kohusetundlik õpilane- esimesel trimestril 4-5-d. Ta kuulub õpilasomavalitsusse JATS, on tubli organisaator klassis, heatahtlik ja sõbralik. Marleen on viisakas suhtleja, tähelepanelik kuulaja tundides. Marleen laulab lastekooris, käib kohusetundlikult proovides ja esinemistel. Ta on tubli sportlane, esindades klassi spordipäeval ja organiseerides võistkondi. (Klassijuhataja Ülle Tomingas).

7.b klass. Meie klassikaaslane Hanno Tamm on oma sportlike saavutustega tervele klassile eeskujuks. Eelmisel aastal tuli ta kolmel korral Eesti meistriks ning valiti ka Vändra parimaks noorsportlaseks. Klassikaaslasena on Hanno viisakas ja abivalmis ning tore kaaslane. (Klassijuhataja Age Raimets).

8. klass. Meie klassikaaslane Marek Matt paistab silma oma heatahtlikkuse ja huumorimeele poolest. Kui tema on koolis – pole kellelgi halb tuju. Ta on aktiivne, lahke, viisakas ja üllatav. Ta õpib hästi ja tal on omapärane maailmavaade ja huvitavad mõtted. Ta on aktiivne sportlane ja esindab meie kooli ja klassi päris tihti. (Klassijuhataja Külli Lumi).

9. klass. Meie klassikaaslane Kirke Tomson on tark ja aktiivne, sõbralik ja rõõmsameelne ning alati aitab kui vaja. Kui ta näeb, et kellelgi on halb tuju või keegi on üksi, siis ta läheb selle inimese juurde ja räägib temaga. Kirke on lihtsalt tore. (Klassijuhataja Riina Sikkal).

10. klass. Meie klassikaaslane Martin Ilbi on sõbralik ja alati abivalmis. Ta on tark, lõbus ja seltskondlik. Märkimisväärne on Martini huvi poliitiliste ja päevakajaliste sündmuste vastu nii Eestis kui ka laias maailmas. Martini julgus oma arvamust väljendada teeb temast teistele eeskuju andva kodaniku. (Klassijuhataja Katrin Palu).

11. klass. Meie klassikaaslane Kristiine-Liis Orav on eeskujulik  õppija, kohusetundlik, korralik, lahke, heasüdamlik. Tal on oma arvamus, aga Kristiine-Liis ei suru oma arvamust peale, samas sellega arvestatakse. Ta oskab ka teisi ära kuulata. Kristiine-Liis jõuab õppimise kõrvalt tegelda ka oma hobidega. Oma sõpradele on hea ja truu kaaslane. (Klassijuhataja Ester Vahter).

12. klass. Meie klassikaaslane Tanel Kask on tubli jalgpallur. Väga rõõmus ja abivalmis poiss. Esindab edukalt meie kooli erinevatel spordivõistlustel. Hoiab klassivaimu üleval oma naljadega. Tüdrukute silmarõõm. (Klassijuhataja Zoja Juuremaa).