Uue õppeaasta alguse info

  • eKooli uute kasutajate registreerimine ja uue õppeaasta avamine alates 2. septembrist eKooli avalehel: https://ee.ekool.eu/index_et.html
  • Pikapäevarühma õpilaste toitlustamine alates 7. septembrist.
  • Õpilaskodu õpilaste toitlustamine algab 1. septembrist.
  • I – IV klasside õpilased saavad kooli poolt õpilaspäevikud.

 

Remont koolimajas

Suvel värviti pika koridori ja koolisöökla põrandad, mis on päris vanad ning seepärast kaeti üsna mitme värvikihiga.  Värv vajab veel pikka aega kuivamist.

Palume jätkuvalt siseneda vana maja peauksest!