VÄNDRA GÜMNAASIUMI FILOSOOFIA

Vändra Gümnaasium on Pärnumaa suurim maagümnaasium. Vändra Gümnaasium on tunnustatud põhi- ja gümnaasiumihariduse andja. Vändra Gümnaasium soovib olla Pärnu maakonna parima mainega kool, sest pakub igale õpilasele kõige sobivamat arengukeskkonda.

Vändra Gümnaasiumi eesmärgiks on õpilaste areng. Vändra Gümnaasium loob õpilastele soodsa ja turvalise õpikeskkonna. Vändra Gümnaasium mõistab klassivälise ja huvitegevuse olulisust õpilaste arendamisel. Vändra Gümnaasium soovib, et õpilastest kujuneksid ennast ja teisi austavad elus toime tulevad õnnelikud inimesed. Vändra Gümnaasiumi vilistlased on edukad edasiõppimisel, nad on täisväärtuslike ühiskonnaliikmetena valmis elukestvaks õppimiseks.

Vändra Gümnaasiumi töötajad väärtustavad õppimist ning õppe- ja kasvatusprotsessi parendamise põhimõtteid. Vändra Gümnaasiumi organisatsiooni põhiväärtusteks on võimetekohane õppimine, arenemine, koostöö, turvalisus ja traditsioonid. Vändra Gümnaasiumi tugevus on oskus õigesti korraldada õppe- ja kasvatusprotsessi, mis tagab õppijatele edu.

Vändra Gümnaasiumi teeninduspiirkonnaks on Vändra alev ja ümbritsevad vallad.

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲