VÄNDRA GÜMNAASIUMI MISSIOON

Oleme avatud keskkond maakooli kujul, mis on arendav ning elulähedane.

Me võimaldame põhi- ja gümnaasiumiharidust omandada õpilaste kodukohas. Kasutame diferentseeritud õppekavasid erinevate võimetega õppijate arendamiseks.

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲