Järelevastamise kord

Kirjalike tööde järelevastamise korraldamine Vändra Gümnaasiumis                                      29.09.2015, täiendatud 15.09.2022

 1. Õpilasel on võimalus täiendavaks õppeks aineõpetaja konsultatsiooni tunnis, mis toimub üks kord nädalas, aineõpetaja klassis, selleks ettenähtud ajal.

Õpetajate konsultatsioonide ajad on üleval kooli stendil, kooli koduleheküljel ja eKooli vestlustes.

 1. Kirjalike tööde järelevastamine toimub 2-3 korda nädalas, selleks ettenähtud klassis (nt nr 45, mahutavus 36 õpilast) kooli töötaja või õpetaja juuresolekul.
 2. Eelnevalt, vähemalt 2 päeva enne kirjaliku töö järelevastamist, registreerivad õpilased end järelevastamisele.
 3. Järelevastamise registreerimine toimub veebis. Enda soovi, teha kirjaliku järeltööd, kinnitab õpilane oma kontoga veebikeskkonda sisse logides.
 4. Järelevastamise registreerimisel märgib õpilane:
  • õppeaine nime, milles ta soovib järelevastamist teha,
  • õpetaja nime, kelle tööd soovib järele vastata,
  • kuupäeva, millal soovib vastama tulla ja kirjutab teema pealkirja, mida soovib vastata.
 1. Aineõpetaja saab õpilaste poolt edastatud järelevastamiste soovid veebikeskkonna tabelist ja koostab õpilastele järeltööd. Järeltööle kirjutab õpetaja päisesse õpilase nime ja jalusesse oma nime ning viib selle õpetajate tuppa „postkasti“ hiljemalt järelvastamise päeval.
 2. Järelevastamise tunnis olev kooli töötaja või õpetaja saab õpilaste registreereeringute andmed veebist ja järeltööd õpetajate toast ning viibib kogu järelevastamise aja klassiruumis. Vastustega järeltööd viib kooli töötaja õpetajate tuppa „postkasti“.
 3. Õpilased istuvad klassiruumis selliselt, et kõrvalistuja pole tema klassikaaslane ning õpilase koolikott ja mobiiltelefon pole õpilasel käeulatuses (asuvad klassiruumis mujal).
 4. Õpilasel on kirjalikku järeltööd võimalik sooritada kaks korda. Juhul kui esimese järelvastamise hinne on „2“, siis õpilasel on kohustus osaleda konsultatsioonitunnis ja teema õpetajaga koos selgeks õppida ning seejärel sooritada teine järeltöö, sama teema kohta.
 5. Kui õpilane on end järeltööle registreerinud, kuid puudub sealt põhjuseta, siis ta enam uut järelvastamise võimalust ei saa va. kokkuleppel aineõpetajaga.
 6. Kirjalikke töid on võimalik järele vastamas käia, kuni iga uue kuu 10. kuupäevani (nt septembris saadud „1“-sid, „2“-sid ja “3”–sid saab parandada 10. oktoobrini).

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲