Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekt “Vändra Gümnaasiumi VR-seadmete park”

Projekti eesmärk oli täiendada Vändra Gümnaasiumi VR-seadmete parki kolme paari Oculus Quest 2 seadmega. Projekti raames soetati kolm paari Oculus Quest 2 VR-seadmeid koos tasuliste rakenduste ja üheaastaste litsentsidega Futuclass OÜ-lt. Seadmed olid kohe kasutusvalmis ning on VR-tundides aktiivselt kasutuses koos varem soetatud kahe Oculus Quest 1 seadme ja kaheksa Oculus Quest 2 seadmega (rahastus ProgeTiigri projekti raames). Hariduslik sisu on samasugune nagu eelmistel prillidel, seega võimaldab sisu kasutada samu VR-seadmeid mitmetes ainevaldkondades. Futuclassi õpetajate portaalist on samuti väga palju abi tundide planeerimisel.

Projekt rahastati meetme “Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” taotlusvooru
“1.3.1 ATV1 Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT-vahendid” kaudu. Projekti kogumaksumus on 2610€, millest RTK toetus 2218,5€ ja Vändra Gümnaasiumi omaosalus 391,5€.


Projekti tulemusena on Vändra Gümnaasiumis kokku 13 VR-seadet, mida õppetöös ja huvihariduses kasutada.

Projektijuht Merit Eier

 

 

 

 

 

 

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲