Enn Nurga mälestusvõistlus

Neljapäeval, 12.11. 2015 toimub algusega kell 12.00 Vändra Gümnaasiumi aulas.

Võistlus on mõeldud kuuele vanuseastmele: 3.kl.,4.kl., 5.kl.,6.kl.,7.kl., 8.kl. ja 9. kl.
Selgitus:

  1. Võistkonnad loositakse kohapeal, jälgides vanuserühma printsiipi (tekivad võistkonnad, kus õpilased on erinevatest koolidest). Ühes võistkonnas maksimaalselt 3 õpilast.
  2. Võistlevad omavahel 3. klassiõpilased, 4. klassi õpilased, 5. klassi õpilased, 6. klassi õpilased , 7. klassi õpilased, 8. klassi õpilased ja 9. klassi õpilased.
  3. Paralleelklasside olemasolu korral võib kool välja panna 3 õpilast       klassi kohta, aga võib ka vähem õpilasi.

Võistlus koosneb kolmest osast:
1) peastarvutamine,
2) nuputamine,
3) rühmatöö ülesanne.

Peastarvutamisel võistleb iga õpilane eraldi:

toimub individuaalne võistlus. Peastarvutamise ülesanded antakse õpilasele lehel.

Nuputamisülesandeid on 10 ja iga ülesanne annab 2 punkti. Ülesandeid lahendatakse võistkondlikult.

Rühmatöö ülesande jaoks on aega 20 minutit ja seal on oluline vormistamine, sest ülesanne on mitmetehteline ja vaheküsimuste vastused tuleb vormistada kirjalikult.

Pärast võistlust on õpetajatele kohvilaud – vestlusring.

Veel võimalus registreerida telefonil 4447730. Tekkinud küsimustele vastab Eleri Eier: e-post eleri.eier@vandra.ee

Ootame rohket osavõttu!