Veebiloengud „Uurimismeetodite valikutest“

Lugupeetud lapsevanem ja juhendaja!

Kutsume teid kasutama suurepärast võimalust, et kuulata/vaadata Margus Pedaste veebiloenguid Uurimismeetodite valikutest. Loengutes kuuldav on kindlasti toeks uurimusliku õppe läbiviimisel ning õpilaste uurimistööde juhendamisel ja korraldamisel.

Veebiloengute otseülekanded toimuvad kahel päeval erinevatel teemadel: 2. veebruaril kl 11.30-13.00 „Probleemi, uurimisküsimuse ja hüpoteesi sõnastamine kvantitatiivses, kvalitatiivses ja kombineeritud uuringus“;

3. veebruaril kl 9.00-10.30 „Koolis rakendatavad uuringudisainid“ teemal.

Loeng kestab 60 minutit, seejärel on aeg online-küsimusteks. Ootame veebinari vaatama-kuulama kõiki üldharidus- ja kutsekoolide õpetajaid, juhendajaid aga ka uurimistööde koostajaid.

Tähelepanu! Selleks, et ülekannet Internetis jälgida, palume registreeruda hiljemalt 2. veebruaril kella 9ks (aga mida varem, seda parem!), et jõuaksime teile saata vajalikud juhendid ja veebilingi. Videoülekanne, st veebinar tehakse Scientixi portaali videokeskkonnas, kuhu on vaja eelnevalt sisse logida ja üht-teist oma arvutis ka sättida. Samuti soovitame registreeruda kui soovite hiljem loengute salvestiste linke.

Registreerumiseks täitke vormid veebinari kodulehel http://www.etag.ee/tegevused/teadpop/scientix/23050-2/

Veebinaridest 2. veebruari veebinaril tutvustatakse kvantitatiivse ja kvalitatiivse uuringu põhierinevusi. Arutletakse, millal rakendada üht ja teist ning millal võtta kasutusele kombineeritud uuring. Samuti selgitatakse, mis on probleem, uurimisküsimus ja hüpotees, tutvustatakse nende definitsioone ning kvaliteedi hindamise võimalusi. Suunatakse tähelepanu sagedamini esinevatele vigadele. 3.veebruari veebinaril tutvustatakse etnograafilise uuringu, ülevaateuuringu, eksperimendi, juhtumiuuringu ja tegevusuuringu põhitõdesid. Selgitatakse, milleks on üks või teine koolis sobilik, millised on nende etapid ja ohud rakendamisel.

Veebinari korraldab Eesti Teadusagentuur rahvusvahelise projekti Scientix raames. Eesti Teadusagentuur korraldab üleriigilist õpilaste teadustööde konkurssi ja koolitusi juhendajatele. Veebiloeng on hiljem kõigile kättesaadav rahvusvahelises õppematerjalide veebivaramus scientix.eu. Rahvusvahelise projekti Scientix eesmärgiks on edendada loodus- ja täppisteaduste ning tehnikaalast haridust ja kujundada üle-euroopalist võrgustikku. Projekti peamiseks sihtgrupiks on õpetajad ja selle keskmes asuv portaal scientix.eu koondab õppematerjale üle kogu Euroopa.

Lisainfo:
Katrin Saart
Eesti Teadusagentuur
Teaduse populariseerimise osakond
Tel: 7300378, +37256955985
e-post: katrin.saart@etag.ee

Olete kutsutud Õpilaste Teadusfestivalile 28.-29.aprillil 2016.