Ohutuskoolitused 1. klassile

Esimesel vaheajajärgsel koolipäeval toimus Lääne Päästekeskuse Ennetusbüroo veeohutuskoolitus 1. klassi õpilastele.

Läbi mänguliste ja praktiliste tegevuste andsid lastele eakohaseid teadmisi Marek Künnap ja Merilin Mihkeles Lääne Päästekeskuse Ennetusbüroost. Ia j a Ib klassile tehtud koolitundides räägiti veega seotud ohtudest ning ohuolukorras käitumisest. Teemadeks olid veekogu ääres viibimine, veekogude tüübid, abi kutsumine, veeõnnetuse põhjused, ujumise abivahendid, paadisõit ja päästevest. Teemade avamiseks kasutasid spetsialistid lastepärast pildimaterjali. Kaasategemiseks ja kordamiseks sai iga õpilane  töölehe.

Üldhariduskoolide I klassidele mõeldud veeohutuskoolituse eesmärgiks on vähendada veeõnnetustes hukkuvate ja vigastada saavate laste arvu.

Septembris sai 1. klass osaleda tuleohutuskoolitusel Vändra komandos. Lapsi võtsid komandos vastu ja jagasid tuleohutusteavet Vändra pk meeskonnavanem Rein Kontus, Erki Valdaru ja Kristofer Kaasiku. Kohtumine oli väga meeldejääv. Näiteks mängiti tuleohutustunnis (septembris) läbi telefonikõne päästekeskusesse. Veeohutustunnis (märtsis) mängiti  telefonikõne päästekeskusesse uuesti läbi. „Abikõne“ tuli väga hästi välja. Ennetustöö on oluline ja kordamine on tarkuse ema!

Uudise edastas Silja Enok
I a klassi klassijuhataja