Raamatukogutund

8. aprillil korraldasid Vändra Raamatukogus Tartu Ülikooli raamatukogunduse tudengid Eelika Rand ja Jaanika Aluste aine Huvitegevus raamatukogus raames Vändra Gümnaasiumi 2. a klassile raamatukogutunni.

Raamatukogupäev

Tutvusime raamatukoguga seestpoolt. Lapsed said näha kunstiklassi ja tutvusid muuseumiruumiga, milles oli viimast päeva väljas näitus Vändra Lasteaedade ja lastevanemate vanad mänguasjad. Edasi viis tee raamatute juurde, näitasime lastele lastekirjanduse osakonda. Arutlesime lastega teemadel: kas nad oskavad leida enda eale vastavat kirjandust; kui kaua saab laenutada raamatuid, CD-sid ja ajakirju;  mida teha, kui raamat on vaja tagasi tuua, aga pole veel läbi loetud. Lapsed olid väga targad ja teadsid enamikele küsimustele vastuseid.

Huvi pakkus lugemisnurk, kus poisid avastasid kohe põneva raamatu „Inimese anatoomia“. Lõbu pakkusid hoidla liikuvad riiulid. Lapsed olid kohe maiad rooli keerama ja see meeldis neile väga.

Teine osa päevast viis meid kaminasaali, kus vestlesime lemmikraamatute teemal, võtsime ringi ja igaüks sai tutvustada oma lemmikut. Sellele järgnes viktoriin, kus jagasime lapsed loosi tahtel rühmadesse ja iga rühm sai mõelda omale põneva nime. Kuna tegemist on maakohaga, kus loomad on väga popid, siis rühmades olid karud, mõmmid, põdrad ja viimaseks raamatukütid.

Laste lemmik oli viktoriin, kui tuli õige vastus, siis oli kuulda rõõmuhõiskeid. See tegi ka meil südame soojaks. Raamatukogutunni viimaseks osaks oli plakati joonistamine, milline oli tänane päev, mis meeldis raamatukogutunnis, mis väga ei meeldinud, mida tahaks veel teha.
Raamatukogutunni lõpetasime tänades õpetajat kommikarbiga ja iga laps sai šokolaadi. Saime kuulda ainult kiitvaid sõnu ja seda, et oodatakse, et me pidevalt erinevaid tunde korraldaks ja ka õpetaja mainis, et teised klassid sooviksid sellisel üritusel osaleda.
Julgustame õpetajaid tooma lapsi raamatukokku raamatukogutunnile, sest neile meeldib see väga.

Eelika Rand ja Jaanika Aluste