TÜ teaduskool ootab õpilasi kursustele ja õpikodadesse

Tartu ülikooli teaduskool soovib algavaks õppeaastaks valmistuvatele kooliperedele teotahet ja annab teada, et käimas on registreerimine teaduskooli kursustele ja õpikodadesse.
Kursustele registreeruda saab lehelt http://www.teaduskool.ut.ee/et/kursused ning see kestab 20. septembrini või kursuste täitumiseni.

Füüsika, keemia ja bioloogia õpikodadesse registreerumine kestab samuti 20. septembrini lehel http://www.teaduskool.ut.ee/et/oppetoo/fkb-opikojad

Tartu ülikooli teaduskool on pikkade traditsioonidega ja Eesti suurim üldhariduskoolide õpilastele täiendkoolituse pakkuja. 2015/16. õppeaastal õppis teaduskooli kursustel 1967 õpilast üle Eesti.

2016/17. õppeaasta oktoobrist avab teaduskool 36 kaugõppekursust matemaatika, keemia, füüsika, astronoomia, bioloogia, informaatika, sotsiaalia ja humanitaaria valdkondadest. 28 avatavat kursust on mõeldud gümnaasiumi- ja 8 põhikooliõpilastele. Päris uued on „Vikipeedia – vaba entsüklopeedia internetis“ ja „Keemia alused: ettevalmistus loodusteaduste olümpiaadiks“ kursused. Põhjalikult on üle vaadatud ja kaasajastatud 12 kursust. Jätkub ka kursuste viimine internetti – veebitoe on saanud mitmed füüsika ja keemia kursused.

Kursused kestavad reeglina läbi õppeaasta, lõppedes mais. Õpilased saavad kursuse läbimisel Tartu ülikooli tunnistuse.

Iga kursuse kohta saab eraldi täpsemalt lugeda lehel http://www.teaduskool.ut.ee/et/kursused avanevatest kursuste kirjeldustest.

Füüsika, keemia ja bioloogia õpikojad toovad eksperimentaalse õppe kevadel programmiga liitunud koolidesse. Õpikodadesse on oodatud kõik antud koolis ja selle lähiümbruses õppivad 8.-12. klassi õpilased. Eelmisel õppeaastal läbis õpikodade programmi 746 õpilast ning 15 õpetajat.

Ka algaval õppeaastal on õpetajatel võimalik õppida teaduskooli kursustel ja õpikodades.

Head kooliaasta algust!

TÜ teaduskool
7375581

Teate edastas: : Marek Järvik, kommunikatsioonispetsialist, 5177091, marek.jarvik@ut.ee