Lapsevanemate kool: Kuhu kaob õpimotivatsioon II kooliastmes?

Rajaleidja keskus kutsub 4-6. klassi õpilaste lapsevanemaid vestlusringi teemal: Kuhu kaob õpimotivatsioon II kooliastmes?

Erinevate uuringute tulemustel on Eesti haridusasutustes õpiraskustega lapsi umbes 20%. Õpiraskuste osakaal näitab tõusutrendi eelkõige II. kooliastmes (4.-6. klass). Millest võivad tekkida õpiraskused? Kuidas hoida lapse õpimotivatsiooni? Need on põhiküsimused, millele lastevanemate vestlusringis keskendutakse.

Vestlusring toimub 15. novembril kell 17.30 – 19.00 Rajaleidja keskuse saalis (Metsa tn. 1, II. korrus). Vestlust juhivad eripedagoog Signe Leht ja psühholoog Triin Saluveer. Vajalik eelregistreerimine Pärnumaa Rajaleidja keskuse telefonil 5886 0710.

Heade soovidega

Monika Lehtmets

infospetsialist
Pärnumaa Rajaleidja keskus
Metsa 1, 80010 Pärnu
5885 3720
monika.lehtmets@rajaleidja.ee
http://rajaleidja.ee/parnumaa/