Nädalainfo 6. märts – 13. märts

E: 06.03 

  •  Uus tunniplaan
  • aineõpetajatel ja klassijuhatajatel panna välja põhikoolis II trimestri käitumise ja hoolsuse hinded
  • aineõpetajatel mõtiskleda selle üle, kes tema õpilastest vajab tugiõpet või osalist tugiõpet II trimestri tulemuste parandamiseks. Anda sellest ka teada klassijuhatajatele.
  • õpetajad K. Lumi ja Ü. Tomingas Innove riigieksami koolitusel Pärnus 12.00-14.30

T: 07.03

 • Innove rahuloluküsitlus 11. kl  3. tund arvutiklassis, H. Arumäe. Kestab 15 – 20 min.
 • õpetaja Mari-Liis Jaanson Rohelise Jõemaa Koostöökogu koolitusel.
 • Tagasi kooli – kalateadlase loeng 7ab ja 5.kl klassis nr. 42.

K: 08.03

   • Innove rahuloluküsitlus 8. kl  3. tund arvutiklassis, H. Arumäe.  Kestab 15 – 20 min.
   • Keemia õpikoda 10.00 – 14.00, klassis nr 35. Osalevad 10. ja 11. kl klassikasuuna õpilased, õpilaste nimekiri õp.toa stendil.
   • 12. kl-le loeng Rimi teemadel (karjäärikuu üritus) 1. tunni ajal klassis nr 47.
   • 9. kl-le Maksud ja säästmine E. Maarandi loeng (karjäärikuu üritus) 4. tunni ajal klassis nr 45.
   • 12. kl-le E. Maarandi loeng-töötuba (rahatarkuse kuu raames) 5. ja 6. tunni ajal klassis nr 45.
   • direktor M. Privits koolitusel Pärnu.

R: 10.03

   • Keskkonnaalaste uurimistööde konverents Tartu loodusmajas. II voorus esitleb oma uurimistööd “Lammaste siseparasiitide esinemine x küla talude lammastel” Maiann Pukka, kaasas H. Arumäe
   • Saksa keele maakondlik olümpiaad Pärnus – 6.kl 3 õpilast, 7kl – 3 õpilast, 10kl.- 1 õpilane. Ärasõit 9.00. Kaasas õpetaja K. Palu.

L: 11.03

   • 4.-6. kl matemaatikaolümpiaad Paikusel. Osaleb 5 õpilast, kaasas õpetaja Rangel Himmaste.

E: 13.03

   • õpetaja A.  Naano koolitusel “Supervisioon õpetaja töös” Pärnus.
   • õpetaja A. Vaher Vabariiklikul emakeele olümpiaadil õpilase Hanna-Miina Kivisäkiga Tallinnas 13.-14.03.