Geenitehnoloog Tõnu Esko esines Vändra Gümnaasiumis.

2017. aasta ettevõtlus- ja karjääripäevade ühe peaesinejana esines Vändra Gümnaasiumis presidendi noore teadlase preemia pälvinud geenitehnoloog Tõnu Esko.

Aulaloeng õpilastele, õpetajatele ja karjäärinädalaga seotud ettevõtjatele toimus 27.03.2017

Tõnu Esko rääkis oma esimestest unistustest vallas „kelleks saada“, eriala valikust ning oma pikast ja põnevast haridusteest kodu- ja välismaal. Pikemalt peatus ta aga oma tänasel tööl. Geeniteaduses pole Tõnu Esko sõnul midagi nii keerulist. Piltlike näidete varal selgitas tippteadlane geeniteadust kui kirjutamiskunsti. Pead „lihtsalt“ tundma tähti, oskama neist moodustunud silpe ja sõnu lugeda, leidma kirjapandu grammatilised tõed ehk regulatoorse info. Ühe inimese genoomi „läbilugemine“ läheb tänapäeval juba kiiresti. Selleks kulub umbes kolm päeva. Tõsi, appi tuleb võtta digitaliseerimine, programmeerimine ja keerukas matemaatika.

Elus edasiaitavate oskustena märkis Tõnu Esko akadeemiliste teadmiste kõrval veel hästi valitud eriala olulisust, koostööd, avatust uutele väljakutsetele, harjutamise olulisust ja seda, et elu on maraton, mitte sprint.

Uudise edastas Silja Enok