Nädalainfo 3. aprill – 10. aprill

T: 04.04

 • A. Naano ja A. Oja õpilastega Pärnus võimlemisrühma ülevaatusel

K: 05.04

 • õpetaja R. Himmaste  koolitusel Tallinnas
 • 9. kl 2. – 4. tund matemaatika proovieksam klassis nr 31.
 • 10.00 – 14. 00 Keemia õpikoda 10. ja 11. kl klassikasuuna õpilastel
 • 11. klassile on antud võimalus 6.tunni ajal teha aineõpetajate tundides järelevastamisi, sest füüsika tund jääb ära.
 • algusega kell 14.00 infokoosolek:

N: 06.04

 • õpetaja A. Vaher koolitusel “Innove valikkursused emakeeleõpetajatele”.
 • õpetaja A. Oja KEAT koolitusel Pärnus.
 • 12. kl 1. – 3. tund lasteaias tunde läbi viimas ja õppimas.
 • JATS´i Kevadpidu kell 18.00 – 21.00 jalutussaalis ja ruumides nr 32 ja 33 filmide vaatamie.

 

R: 07.04

 • Lühendatud tunnid seoses koolitusega:
 1. tund  8.00 – 8.35
 2. tund 8.45 – 9.20
 3. tund 9.30 – 10.05

Söögivahetund

 1.  tund 10.25 – 11.00
 2.  tund 11.10 – 11.45

Söögivahetund

 1.  tund 12.05 – 12.40
 • TEBO õpiveebi koolitus kõikidele õpetajatele kell 13.00 – 14.00.
 • õpetaja K. Salumäe Tallinnas EKÕL  kevadseminaril.
 • Eesti keele olümpiaad 4.-6.klassile Paikusel, väljasõit kell 11.00. Kaasas õp R. Arva
 • õpetajad K. Lumi ja Ü.Tomingas koolitusel Tartus. Aktiivõppemeetodid võõrkeeletunnis. Liikumine ja õppimine.

E: 10.04 

Noortekoor Pärnus. Segakooride II proov ja ettelaulmine.

Eelinfo

 • Seoses kooli 95. juubeliaastaga toimub 24. – 28. aprilli nädalal viktoriin, teemaks Vändra Gümnaasium.
 • KIVA lastevanemate nõusoleku leht tagastada hiljemalt 13. aprill  Sirly Pihlakule,
 • KIVA küsitlus õpilastele toimub ajavahemikul 24. 04 – 05.05 2017.
 • Aednik Lii Rõõmusaar on kooliaias alates 10. aprillist ja tugiisikuna tundides ei osale.