KOOLINOORTE RISKIKÄITUMISKOOLITUS „SELGE PILT …!?“

17. aprill toimus 11. ja 12. klassi õpilastele koolitus „SELGE PILT”, lektoriks oli liikluspsühholoog Gunnar Meinhard. Koolitus oli väga põnev ning hariv. Õpilastel oli võimalus arutleda erinevate teemade üle ning kuulata ka inimest, kes on reaalse avarii üle elanud. Tegeleti väga erinevate teemadega: joobes juhtimine, kiiruse ületamine, kaaslaste subjektiivne usaldamine, sh üle rahvastatud.

Uudise edastas Sirly Pihlak
Sotsiaalpedagoog