Terviseameti küsitlus

Terviseamet viib läbi küsitluse eesmärgiga koguda lapsevanematelt tagasisidet eridieeti vajavate laste toitlustamise korraldamise kohta koolis.

Küsitluses on oodatud osalema lapsevanemad, kelle lapsel on diagnoositud toidutalumatus/toiduallergia/muu tervisehäire, mille tõttu vajab ta eritoitlustust koolis. Kui Teie lapsel ei ole diagnoositud ühtegi ülaltoodud tervisehäiretest, siis palume küsitluses mitte osaleda. Samuti ei ole küsitlus mõeldud usulistel põhjustel või pere isiklike veendumuste tõttu teisiti toituvate laste vanematele. Palume ühe lapse kohta täita küsimustik üks kord.

NB! Tuletame meelde, et lapsevanemal on võimalus märkida dieedi vajadusest ekoolis isikuandmete profiilis.

Küsitlus on anonüümne. Küsimustiku täitmiseks kulub umbes 5 minutit.

Veebiküsitluse link: http://connect.ee/uuring/378113874/1/