Uue õppeaasta info

Info 2020/ 2021 õa

Vändra Gümnaasiumis algab uus õppeaasta kontaktõppena. Õppetöö planeerimisel oleme lähtunud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti juhistest.

Lapsevanem vastutab selle eest, et saadab kooli terve lapse. 

Lapsevanem saadab lapse koolimaja ukseni. Laps siseneb koolimajja iseseisvalt (v.a 1. klass).

Kontaktide vähendamiseks inimeste vahel:

 1.  õpilased on koolimajas hajutatult
  • 1.- 3. ja 6.a klass paiknevad A-majas, 4., 7., ja 8. klass B- maja I korrusel, 9. – 12. ja 5. ning 6.b klass B- maja II korrusel.
 2. tunnid algavad nihkega
  • kell 8.00 I -VIII klass 
  • kell 9.05 IX – XII klass (paaristunnid)
 3. söögivahetunnid on kolmes vahetuses
  • kell 10.35 söövad I – IV klass
  • kell 11.40 söövad V – VIII klass
  • kell 12.15 söövad IX – XII klass

Hommikupuder kell 8.45  – 9.05 (tasuta), (pikapäevarühma) oode kell 13.40 – 14.00 (tasuline) – soovi korral esitada taotlus (blanketid leitavad VG kodulehelt).

Enne söömist on kohustus kõigil õpilastel korralikult käsi vee ja seebiga pesta!!!

NB! Koolikell ei helise, igaüks jälgib ise, et õigeaegselt tundi jõuaks. A-majas suunab korrapidaja õpetaja lapsed tundi. Ilusa ilma korral suunatakse vahetundidel õpilased õue. 

4. toimuvad e-õppepäevad

iga kalendrikuu viimasel esmaspäeval 9. -12. klassile ja viimasel reedel 4. – 8. klassile (õpilased õpivad kodus)

I poolaastal

 IV –  VIII klass           IX – XII klass

25.09.2020                28.09.2020

30.10.2020               26.10.2020

27.11.2020                30.11.2020

18.12.2020                21.12.2020

Haigena tuleb jääda koju (palavik, nohu, kurguvalu, köha, maitse- ja lõhnataju kadu või halb enesetunne ), COVID-19 kahtluse korral isolatsiooni (järgida e-kooli ja hoida ennast õppimisega iseseisvalt järjel) !

Kui COVID-19 diagnoos on leidnud kinnitust, tuleb haigestunu vanemal teavitada sellest kooli direktorit.

Enesetunde halvenemisel koolipäeva jooksul, tuleb koheselt pöörduda kooliõe (E, K ja R) / sotsiaalpedagoogi (T ja N) poole.

Õpilase distantsõppele jäämine on lapsevanema, õpilase ja kooli ühine otsus. Laps õpib sel perioodil iseseisvalt pere toel. 

Palume õppetöö ajal reisidele mitte minna. Kui vaheajal minnakse reisile, siis reisilt naastes toimub õppimine 2 nädala jooksul kodus eKooli vahendusel.

Kooliaasta algus

 1. septembril kell 10.00 aktus I ja X – XII klassidele kooli aulas. Kuni 2 lapsevanemat I ja X klassi õpilase kohta.

II – IX klasside õpilastele avab kooliaasta kell 12.00 algav klassijuhatajatund. Lapsevanemad saavad soovi korral vestelda klassijuhatajaga mõnel teisel kokkulepitud ajal.

Õpilaskodu on avatud alates kell 9.00.

I klassi lastevanematele koosolek

Vändra Gümnaasium kutsub 2020. aastal I klassi tulevate laste vanemaid koosolekule!

24. august 2020 kell 18.00 aulas.
Üldosale järgnevad klassikoosolekud koduklassides (ruumid 2 ja 13, õpilaste nimekirjad klasside ustel).

Kohtume koolimajas!
Õpetajad Silvia ja Jane