Autori Tiina Sikk postitused

Nädala info 20. – 24.03.2023

LIIKUMISPAUSIDE nädal

Liikumisaasta BINGO

                                    Sündmus 
E, 20.03 LKK:

 • Vaimse tervise õe L. Oisalu loengud:

9. b kl. kell 12:45 ruum 46, 9. a kl. kell 13:30 ruum 36

 • Rahvatantsurühmade ettetantsimine Pärnus (32 tantsijat), väljasõit 10:15, juhendaja A. Naano, saatja A. Mägisalu
 

T, 21.03

 • Täherägastiku finaalvõistlus kooliraamatukogus:

3. tund I kooliaste ja gümnaasium

4. tund II ja III kooliaste

 • Doonoripäev kultuurimajas 9.00 – 11.30
 • Õppetoolide koosolekud/ HTM-i infotunnid veebis

kell 15:00 liikumisõpetus, kell 16:00 keel ja kirjandus

K, 22.03
 • HTM-i video infotund kell 16:00: võõrkeelte ainevaldkond
 • 5. tunni ajal poistekoor (mudilaskoori ei ole)
N, 23.03
 • 5. – 6. kl tüdrukute võimlemisrühm Pärnus ülevaatusel
 • Lastekoor Tori rahvamajas üldproovil. Väljasõit kell 11.30 kooli juurest, juhendaja K. Rõõmusaare (16.30 samas kontsert)
 • Kell 13:00 – 15:30 rahatarkuse veebikonverents IX – XII kl
R, 24.03
 • LKK mängujuhtide koolitus kell 10:00 – 14:00 (kuni 30 õpilast)
 • Lüdigi saalis Hortus Musicus kell 19:00

Nädala info 13. – 17.03.2023

Seisunädal LKK (Liikuma Kutsuv Kool)

                                  Sündmus 
E, 13.03

 

 • Õpilaste II trm tunnustamine Lüdigi saalis kell 8: 15
 • Joogatund koolitöötajatele kell 15:45
 • Ujumistunnid Tootsi ujulas:
  • 2.b kl väljasõit kell 9:30 (üks grupp)
  • 3.a klass I gr väljasõit kell 11:30 ja II gr kell 12:30
 

T, 14.03

 • Maakondlik poiste võrkpallivõistlus (8. kl poiste võistkond), väljasõit kell 8:00, juhendaja R. Himmaste
 • Ujumistunnid Tootsi ujulas:
  • 2.a klass I gr väljasõit kell 11:30 ja II gr kell 12:30
  • Õppenõukogu kell 14:30 ruumis nr. 44
K, 15.03
 • Teatri Ugala külastus (2.a, 2.b, 3.b ja 3.c kl), väljasõit kell 9:15
N, 16.03
 • Matemaatikavõistlus KÄNGURU (1. – 3. kl ruumis nr.16 ja 4. -11. kl ruumis nr. 36) kell 10:00 – 11:30
 • Ujumistunnid Tootsi ujulas:
  • 3.b klass I gr väljasõit kell 11:30
  • 3.b klass II gr kell 12:30
R, 17.03
 • VIII klasside LT kaitsmine ruumis nr.45 algusega kell 8:00
 • LKK mängujuhtide koolitus kell 10:00 – 14:00
 • III a kl külas Vändra päästekomandol (kell 9:30)
 • Kolleegide klassiõhtu kell 14:00 kooliraamatukogus

Nädala info 06. – 10.03.2023

                                  Sündmus 
E, 06.03

 

 • 4., 8. ja 11. kl Harno rahuloluküsitluste täitmine
 • Töötukassa töötuba „Karjääri kujundamine“ kell 9:05 – 10:35 XI – XII kl ruumis nr. 32 ja IX klassidele ruumis nr. 44
 

T, 07.03

 • 8. – 9. kl inglise keele olümpiaadi piirkonnavoor Sindi Gümnaasiumis algusega kell 12:00
 • Toimub 1. – 4. tund ja pikapäevarühm sõitjatele õpilastele kuni kella 13:00ni.
 • Õpetajate infokoosolek väljasõiduga Jõulumäe Tervisespordikeskusesse (väljasõit kell 12:00)
K, 08.03
 • 8. klassi õpilased esitavad  MS Office Teamsi oma loovtööd
 • Naistepäeva kontsert Lüdigi saalis kell 19:00
N, 09.03
 • II trm boonuspäev
 • Rakett 69 õpihuvilaager algusega kell 10:00 tehnoloogia majas, juhendaja õp. Eda Vaino (3. – 5. kl registreeritud õpilastele)
 • Töötukassa töötuba „Töömaailm“ 9. klassidele kell 12:45 – 13:30 ruumis nr. 44 ja “Kooli ja tööle kandideerimine” 11. -12. klassile kell 13:30 – 14.15 ruumis nr. 44
R, 10.03
 • 4. – 12. kl e-õppepäev
 • Kell 9.00 – 11.00 KiVa ümarlaud ( III kooliastme õpetajad+ kõik huvilised)

Nädala info 27.02 – 03.03.2023

 

                                    Sündmus 
E, 27.02

 

 • TALVEVAHEAEG 27. veebr. – 5. märts 2023
 • kell 9.00 – 11.00 KiVa ümarlaud (II kooliastme õpetajad). Töö rühmades: hindamisjuhendi muutmine
 

T, 28.02

 • järelevastamine kell 10:00 – 12:00 ruumis nr.44
 • uue ainekava analüüs (uue ja praeguse ainekava erinevused / mis muutub)

 

K, 01.03
N, 02.03
 • külas August Kitzbergi nim. Gümnaasiumi ja Halliste PK juhtkond (EVK programmi raames)
R, 03.03  

 

Nädala info 13. –17.02.2023

 

                                    Sündmus 
E, 13.02

 

LIIKUMISNÄDAL: aktiivne mänguvahetund

 Sõbrapäeva postkast (jalutussaalis) 4., 8. ja 11. klassi rahuloluküsitluste täitmine (lingid e-Koolis

T, 14.02 LIIKUMISNÄDAL: Tantsi koos sõbraga

Sõbrapäeva stiilipäev ja postkast (JATS)

10. kl töötuba “Töömaailm”

Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor Pärnu-Jaagupi PK-s

Eesti Väitlusseltsi koolitus 11. ja 12. klassile kell 10:00 Lüdigi saalis

K, 15.02 LIIKUMISNÄDAL: aktiivne õuevahetund

Võrkpalli paaristurniir Pärnu – Jaagupis, väljasõit 13:15 (8. kl kuus õpilast)

Poistekoori lauluproov kell 12.00 – 14.00 (mudilaskoor jääb ära)

N, 16.02 LIIKUMISNÄDAL: aktiivne ainetund

10. kl töötuba “Karjäärikujundamine”

XII klassi eesti keele proovieksam ruumis nr. 48

 R, 17.02

 

LIIKUMISNÄDAL: Miks on liikumine oluline?

Kriste Talvingu koolitus 6. -12. klassile (kolmes grupis a`90 min)Lüdigi saalis

Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor

Poistekoori laulupeo üldproov kell 13.00 Pärnus. Väljasõit 11.30 kooli juurest

Sõbrapäevadisko kultuurimajas 18.00-23.00

EELINFO

18.02 kunstiolümpiaadi piirkonnavoor

21.02 4. – 6. kl matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor

22.02 12. klass “Estonia” teatris väljasõit kell 8.00 kooli juurest

23.02 kontsert meie koolis kell 10.15 Lüdigi saalis (muusikaline rännak klassikast popini)

Aabitsapidu 2023. a

Reedel, 20.01.2023 toimus Vändra Gümnaasiumi aulas 1. klassi Aabitsapidu.  Korraldasid 8.b klassi õpilased Karolin, Kerol ja Sandra, põhikooli loovtöö raames. Peol esinesid 1. klassi õpilased tantsudega, lauludega. Lisaks olid soololaulud ning aabitsast õpitud lühikesed luuletused, mida esitasid üllatuskülalised, kelleks olid Vändra Gümnaasiumi Õpilasesinduse president ning 52 aastat tagasi meie kooli aulas aabitsaluuletust esitanud tänase 1. klassi õpilase vanaema. Aula oli kaunistatud paberist lõigatud tähtedega, vanade aabitsatega ning 1. klassi maalitud piltidega. Peole olid kutsutud teine, kolmas ja kaheteistkümnes klass, lapsevanemad ning õpetajad.

Karolin Oole,  8.B klass

Fotod: Tiina Sikk