Mari Nuudil oli täna viimane tööpäev

Mari oli Vändra Gümnaasiumis tööl alates 1. august 1976 raamatukoguhoidjana ja viimastel aastatel muuseumispetsialistina.

Mari on väga suurte teadmistega Vändra kooli ja kogukonna ajaloo edasikandja. 

Ta on juhendanud õpilasi mälumängu võistlustel ja on olnud Vändra kultuurimaja viktoriiniklubi aktiivne liige ning koostanud üle-eestilisele ühe-kilvale „Vändra Karu” aastaid küsimusi.

Mari juhendas õpilasi uurimistöödel ning andis panuse kooli ajaloo uurimisse. Samuti on ta juhendanud õpioskuste ringi õpilastele.

Soovime väga, et need meenutused koolis ajaloost, mida tänapäeva õpilased veel ei teagi, leiaksid kirjasõnas Mari poolt kusagil kajastamist.