pikapäevarühm

 • õpetaja klassesmaspäevteisipäevkolmapäevneljapäevreede
  Stella Privits1. a, 1. b12:00 – 15:00 rahunemistuba + ruum 21013:00 – 15:00 rahunemistuba + ruum 21012:00 – 15:00 rahunemistuba + ruum 21011:00 – 15:00 rahunemistuba + ruum 21012:00 – 15:00 rahunemistuba + ruum 210
  Ave Mändla2.-4.-13:00 – 15:00 ruum 102-14:00 – 16:00 ruum 102-
  Angeelika
  Mägisalu
  2.-4.14:00 – 16:00 ruum 10214:00 – 16:00 ruum 10214:00 – 16:00 ruum 10212:00 – 15:00 rahunemistuba ruum 10112:00 – 14:00 ruum 102
  Kersti
  Lossmann
  2.-4.13:00 – 15:00 ruum 101-13:00 – 15:00 ruum 101-14:00 – 15:00 ruum 101
  Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.
 •  Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.
 • Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja vanema taotluse alusel.
 • Pikapäevarühma suuruseks on kuni 24 õpilast.
 • Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe vanemaga.

PIKAPÄEVARÜHMAD
I trimester

Pikapäevarühma päevakava 

1. klassid

kell 12:00 – 13:00 õuetund

kell 12:45 – 13:30 õuetund

kell 13:30 oode

2. – 4. klassid

kell 12:00 – 12:45 vaba mänguaeg

kell 12:45 – 13:30 õuetund

kell 13:30 oode

Kell 13:45 – 15:00 õppetöö / tegevused klassis

Kell 15:00 – 16:00 valverühm sõitjatele, huvitegevust ootavatele õpilastele

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲