pikapäevarühm

  • Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.
  •  Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.
  • Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja vanema taotluse alusel.
  • Pikapäevarühma suuruseks on kuni 24 õpilast.
  • Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe vanemaga.

PIKAPÄEVARÜHMAD
I trimester

E T K N R
vaba mänguaeg
12.00 – 12.45 R2 või
loovustuba
A. Mägisalu A. Mägisalu A. Mägisalu R. Himmaste K. Lossmann
õuetund 12.45 –
13.30
A. Mägisalu, K.
Lossmann
A. Mägisalu, K.
Lossmann, R.
Himmaste
A. Mägisalu, K.
Lossmann
R. Himmaste, A.
Mägisalu, K.
Lossmann
K. Lossmann, A.
Mägisalu
õppetöö (ÕT) ja
juhendatud
tegevused 14.00 –
16.00
ÕT I K. Lossmann R 6
ÕT II A. Mägisalu R 11
juhendatud tegevused
14.00 – 15.00 R.
Himmaste R 2
ÕT I A. Mägisalu
ÕT II K. Lossmann
juhendatud
tegevused R.
Himmaste
ÕT K. Lossmann
14.00 – 16.00
juhendatud
tegevused A.
Mägisalu
ÕT I A. Mägisalu
ÕT II K.
Lossmann
juhendatud
tegevused R.
Himmaste
ÕT I K. Lossmann
ÕT II A. Mägisalu
juhendatud
tegevused R.
Himmaste

ÕT I gr kell 14.00 – 15.00 vaba mänguaeg loovustuba või ruum 2 juhendatud tegevused loovustuba või ruum 2
ÕT II gr kell 14.00 – 16.00 K. Lossmann ruum 6
juhendatud tegevused 14.00 – 15.00 A. Mägisalu ruum 11

Return to Top ▲Return to Top ▲