Tasuta koolilõuna

Alates 01. jaanuarist on 1. – 12. klassi õpilastele koolilõuna tasuta.

Pikapäevarühma õpilase oode 0,38 eurot,
õpilaskodu õpilase hommikueine 0,75 eurot,
õpilaskodu õpilase õhtueine 0,85 eurot.
Alus: Vändra Alevivalitsuse 16.12.2014 korraldus nr 96).
Personali lõunasöök alates 01.01.2015 1.52 eurot.

Lapsevanemad ja õpilased!
Koolist puudumisest teavitada enne tundide algust e-kooli kaudu õpetajat või kooli kantseleid tel. 44 47 730 või e-postile: gymn@vandra.ee.
Õppetööle tagasi tulles teavitada kooli sekretäri kohe hommikul enne tundide algust.