14. märtsil oli emakeelepäev

Meie koolis räägitakse iga päev emakeelt, aga märtsis pidasime klassides kõnesid ja väitlesime ning panime Põltsamaa õpilaste üleskutsel  kirja oma mõtteid keelest, kodumaast ja sõprusest. Mõttelehed kaunistasime vöökirjade ja südametega ning pikas koridoris on ilus näitus, kus võime oma arvamusi lugeda.
Kaunimad tööd saatsime Põltsamaa Gümnaasiumi, kuhu läheb 13. märtsil  ka meie kooli esindus vabariiklikule keeleteo auhinna üleandmise üritusele.
Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajad kirjutavad 13. märtsil eksami
harjutustööd ja osavaimad kirjamehed  Vikerraadio e-etteütlust.
Lisaks kogusid 12. märtsil õpilasesinduse liikmed kooliperelt allkirju
emakeele kaitseks, nagu seda tegi 1995. aastal Meinhard Laks, kelle
tubli töö tulemusena saamegi tänapäeval emakeelepäeva tähistada.

Järgnevalt edastastavad MERILI SELMET ja ANITA JÜRISSON 6.KL Põltsamaal Keeletegu 2014 toimunud üritust, mida tähistati piduliku kontserdiga. Meie Haridusminister Jevgeni Ossinovski jagas kätte 2014 aasta Keeleteo auhinnad.

Põltsamaa kooli jõudes tervitati meid soojalt. Olid erinevad näitused teemal Põltsamaa ja Põltsamaa kirjanikud. Kontserdisaali seinal olid Eesti erinevates paikadest pärinevad „kaunid mõtted“. Enne kontserdi algust anti meile kontserdi kavad ja Põltsamaa rahvariidest õmmeldud südamed. Südamed olid täidetud odra vilja kestadega. Kontsert oli kaunis ja kuulamapanev. Samas ka huvitav kuna seda juhtisid Karl August Hermann ja August Wilhelm Hupel keda kehastasid kaks koolipoissi. Kontserdil esinesid selle kooli õpilased. Kontserdist näidati televisioonis otseülekannet. Meiegi pääsesime telekasse.

Keeleteo aasta auhinna said Keelekliki autorid. Just nemad said aasta auhinna, sest nende keeletegu aitab võõrkeelsetel inimestel eesti keelt õppida.

KEELETEGU 2015 toimub Jõhvis. Ja loodame, et saame sellelgi osaleda.