Avatud uste päev

avatud uksedtoimus 9. aprillil. Oli üks ütlemata tore päev! 

Tutvustati õppesuundade ja õppetingimuste tutvustus, ringkäik koolimajas ja õpilaskodus, eelregistreerimine 10. klassi.

Vändra Gümnaasiumis on tulekul neli õppesuunda.

Klassikaline õppesuund

Õppesuund annab Sulle hea hariduse, mis võimaldab edukalt edasi õppida kõrgkoolis mistahes erialal.

Ettevõtluse ja sotsiaalteaduste õppesuund

Õppesuund annab Sulle

 • algteadmisi ettevõtluse ja majanduse valdkonnast
 • teadmisi inimeste käitumisest ning suhetest
 • julgust olla iseseisev, ettevõtlik ja analüüsiv
 • oskusi väärtustada ennast ja teisi

Loodusteaduste õppesuund

Õppesuund annab Sulle võimaluse õppida suuremas mahus füüsikat, keemiat, geograafiat ja bioloogiat.

Lisaks saad:

 • õppida võõrkeelt oma tasemele vastavas keelerühmas
 • õppida mitmeid valikaineid, nt riigikaitse, majandus, informaatika, draamakunst, erinevad keeled, kodumajandus
 • valikkursusena huvikooliga õpileping
 • osaleda rahvusvahelistes projektides või õpilasvahetustes
 • juhilubade taotlemisel tasuta teooria- ja meditsiinikursuse
 • kandideerida parima gümnaasiumiõpilase stipendiumile

NB! Loomisel uus spordi õppesuund!

Õppesuunal on võimalus tegeleda erinevate spordialadega.

Vändra Gümnaasiumis on:

 • tasuta kõigi mugavustega õpilaskodu
 • kaasaegsed sportimisvõimalused
 • aktiivne õpilasesindus ja huvitegevus
 • kaasajastatud arvutiklass
 • tasuta koolilõuna

Sisseastumiskatseid ei ole,

Vastuvõtt põhikooli lõputunnistuse alusel.

Lõpeta edukalt põhikool ja jätka õppimist Vändra Gümnaasiumis!