Parim “Ettevõtlik kool” Pärnumaal

Vändra Gümnaasiumi ettevõtmine „Ettevõtlus- ja karjäärinädal 2015“  valiti haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle – Eestilise võrgustiku  edulugude konkursil Pärnu maakonna parimaks!
http://peak.ee/noortele/ettevotliku-kooli-parnumaa-edulugude-konkurss/
Edulugude konkurss toob  esile ja tutvustab laiemale auditooriumile ettevõtlikku hoiakut  väärtustavate haridusasutuste tegevusi. Konkursi edulugude tähtsamad  kriteeriumid olid seotus päriseluga, läbipõimitus õppekavaga ja noorte  vastutuse osakaal tegevuse juures. Tunnustusega kaasneb rahaline  preemia, 300 eurot, mida kasutatakse koolis õpilaste ettevõtlikkuse  arendamiseks. Eriline tänu õpetajatele Silja Enok, Riina Sikkal ja Ene  Kitsnik, kelle koordineerimisel ja korraldamisel ettevõtlus- ja
karjäärinädal Vändra Gümnaasiumis teoks on saanud.
SKMBT_C35315112508391