Kutse gümnaasiumiõpilastele keelelaagrisse

Kutse osaleda Emakeele Seltsi keelelaagris „Keel ja stiil
24.26.10.2016 Männiku metsatalus

Emakeele Selts (www.emakeeleselts.ee) on juba peaaegu sada aastat ühendanud eesti keele vastu huvi tundvaid, eelkõige akadeemilise taustaga inimesi. Olulise osa seltsi tegevusest moodustab keeleürituste korraldamine nii Eestis kui ka välismaal, nii õpilastele kui ka juba keele alal töötavatele inimestele. Selts on pidanud väga oluliseks keelepäevi koolides, mida on alates 1961. aastast korraldatud kokku 224. Oleme asutanud oma noorteühenduse, et lähendada noori seltsile veelgi.

Ootame keelehuvilisi gümnaasiuminoori 24.26.10.2016 Viljandimaal Männiku metsatalus toimuvasse keelelaagrisse „Keel ja stiil, kus eri põlvkondade keele­inimesed Tallinna ülikoolist, Tartu ülikoolist ja Eesti Keele Instituudist tutvustavad oma eriala, samuti korraldatakse arutelusid, mänge, võistlusi, vahetatakse mõtteid ja tuntakse rõõmu suhtlemisest. Lähemalt kõneldakse sobiva stiili valimisest, stiiliapsudest, isikustiilist, keele rikkusest ning paljudel muudel huvitavatel ja silmaringi laiendavatel teemadel. Sõna saavad ka Ema­keele Seltsi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad ning emakeeleolümpiaadi korraldajad.

Eelmistel aastatel toimus keelelaager Piusal (õigekeelsusest), Käsmus (sõnavarast), Äksis (lausetest) ja Voorel (nimedest). Keelelaagri teema on valitud seostuvalt sama õppeaasta emakeeleolümpiaadi teemaga.

Keelelaagris on kohti 25 noorele. Ühest õppeasutusest ootame kuni kahte osalejat. Kolmepäevane keelelaager on osalejatele tasuta (transport, majutus, toitlustus, vabaajategevused).
Ootame Teie soovikirja keelelaagris osalemiseks (koos osaleja nime, kooli, klassi ning e-posti aadressi ja telefoninumbriga) kuni 10. oktoobrini 2016 e-posti aadressile killu@eki.ee. Samal aadressil saate ka lisateavet Emakeele Seltsi ja keelelaagri kohta.

Lugupidamisega

Helle Metslang
Tartu Ülikooli eesti keele professor, Emakeele Seltsi juhatuse esimees

TEADUSTE AKADEEMIA

EMAKEELE SELTS
 
Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn, Eesti
Rg-kood: 80075963
e-post: es@eki.ee, tel 644 9331
http://www.emakeeleselts.ee