VANEMAKOOLITUSTE PROGRAMM „IMELISED AASTAD“ LAIENEB ÜLE EESTI

2014. aasta oktoobris startinud vanemlusprogrammi „IMELISED AASTAD”
pilootprojekt alustab sügisel viiendat etappi ning laiendab koolitusi uutesse omavalitsustesse üle eesti. Koolitusprogrammi viib läbi Tervise Arengu Instituut koostöös kohalike omavalitsustega.

Koolituste korraldamise konkursile laekus 21 sooviavaldust, mille hulgast valiti septembrist kuni 2017. a veebruarini kestvasse etappi 16 omavalitsust. „Soovisime laiendada programmi piirkondlikku katvust ja anda võimaluse ka väiksematele omavalitsustele, seetõttu jäid vanemlusprogrammi kahes eelnevas etapis osalenud viis linna – Tallinn, Kohtla-Järve, Pärnu, Tartu ja Võru – koolituste korraldamise konkursist seekord välja,” selgitas Tervise Arengu Instituudi vanemahariduse ekspert Ly Kasvandik. Koolitusi läbi viima valiti kohalikest omavalitsustest Haljala, Viljandi, Orissaare, Keila, Kuressaare, Kohila, Saku, Tamsalu, Põltsamaa, Võru vald, Antsla, Võhma, Narva, Sillamäe, Tapa ja Kunda. Kokku korraldatakse neli vene- ja 12 eestikeelset koolitust. Lapsevanemaid kutsutakse koolitusele kohaliku lastekaitsetöötaja või lasteaedade-koolide kaudu.

„Imelised aastad” (ingl k The Incredible Years) on tõenduspõhine vanemlusprogramm, mida on rakendatud juba ligi 30 riigis. “Imelised aastad” koolituste eesmärk on lastevanemate vanemlike oskuste suurendamine ning vanema ja lapse suhte parandamine. Omandatud oskused aitavad ennetada laste käitumisprobleeme ning pikemas perspektiivis vähenevad agressiivne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ja muud sotsiaalsed probleemid. „Tegemist ei ole lihtsalt koolitusprogrammiga, vaid seda võib nimetada laiemalt sotsiaalprogrammiks, sest programmi raames tegelevad grupijuhid vanematega ka individuaalselt,” lisas Kasvandik. „Koolitussessioonide vahepeal võetakse ühendust iga koolitusel osaleva perega, küsitakse, kuidas läheb uute oskuste rakendamisega, ning püütakse üheskoos leida lahendusi just selle vanema ja lapse suhtes esinevatele probleemidele.”

Uuringud üle maailma on tõendanud programmi positiivset mõju vanemate ning laste oskuste ja käitumise muutumisele ning vaimsele tervise paranemisele. Ka Eestis tehtud pilootkoolituste mõju-uuringutest selgus, et kui enne koolituse algust kuulus 57 protsenti lastest vanemate antud hinnangute alusel probleemse käitumisega gruppi, siis koolituse lõpuks oli see näitaja 16 protsenti ehk 3,5 korda madalam ning pool aastat pärast koolitust 12 protsenti ehk lausa neli korda madalam. Kui enne koolituse algust märkis 48 protsenti lapsevanematest, et lapse käitumine tekitab nendes stressi, siis koolituse lõpuks oli see näitaja 12 protsenti. 2016. a suve seisuga oli Eestis koolituse läbinud 362 lapsevanemat (15 eesti- ja 20 venekeelset gruppi). Pilootperioodil kuni märtsini 2017 läbib koolituse üle 500 lapsevanema.

Tagasiside põhjal on osalejad olnud koolitamisviisiga rahul ja soovitaksid koolitust kindlasti ka teistele lastevanematele. Täpsem ülevaade koolituste põhitulemustest on leitav siit [2]._Tõenduspõhise vanemlusprogrammi pilootprojekt toimub Eestis 2013.–2017. a Euroopa Majandus-piirkonna toetusprogrammi „Riskilapsed ja -noored” raames._

Lisainfo: Maris Jakobson, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete juht,

659 3906, 5302 2737, maris.jakobson@tai.ee