Looduse tundmaõppimine aktiivõppe abil Vändra Gümnaasiumis

Vändra Gümnaasiumis on käimas järjekordne KIKi poolt rahastatud õuesõppeprojekt.

Looduse tundmaõppimine aktiivõppe abil Vändra Gümnaasiumis

Projekti eesmärgiks on õpilaste looduse tundmise ja keskkonnateadlikkuse arendamine ning õuesõppe traditsiooni jätkamine, mille alguseks saab lugeda aastat 2011, mil toimus KIKi toel esimene õuesõppeprojekt Vändra Gümnaasiumis.

Aktiivõppekuu jooksul propageeritakse loodusaineid ja looduskeskkonda, õpilased osalevad erinevatel õppekäikudel. 6. 7. ja 9. klasside õpilased omandavad teadmisi TTÜ Särghaua Õppekeskuses, kus tutvutakse kivimite, Eesti geoloogilise ehituse ja mullaga. 4. klasside õpilased õpivad tundma tähti ja tähtkujusid Pärnu Keskkonnahariduse keskuses. 5. klassi õpilased õpivad tundma  Pärnu jõge kui kalajõge ning 8. klassi õpilased saavad teadmisi seeneriigist Valgeranna metsas seeni õppides.

Riina Sikkal projektijuht

Projektiga on võimalik lähemalt tutvuda Vändra Gümnaasiumi kodulehel Õuesõpe 2016/2017

http://vandragymn-projektid.blogspot.com.ee/

kik