Parim uurimistöö

 

10. märtsil toimus Tartus vabariikliku keskkonnaalaste uurimistööde konkursi II voor , kus esitles oma uurimistööd ka meie kooli 8. klassi õpilane Maiann Pukka. Kokku esitati konkursile sel aastal veidi üle 40 töö. Teise vooru valiti 20 tööd, millest 10 olid põhikooli õpilaste uuringud, s.h seitse 8.-9. kl õpilase uurimistööd. Maiann oli väga tubli, esines julgelt ja vastas komisjoniliikmete küsimustele piisava põhjalikkusega. Maianni uurimistöö lammaste siseparasiitidest saavutas 8.-9. klasside arvestuses I koha. Uurimistööd juhendasid Hille Arumäe ja Leena Gerz.


Keskkonnaalaste uurismitööde konkurssi korraldab SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus koostöös Haridus‐ ja Teadusministeeriumiga.

Retsensentide tagasiside Maiann Pukka uurimistööle

  1. retsensent

Töö oli äärmiselt loogiliselt ja korrektselt üles ehitatud. Teksti oli lihtne jälgida ning mõte ka keeruliste teemade korral oli hästi jälgitav. Näha oli, et töö teema oli autorile väga südamelähedane ja teemat oli uuritud tõelise innukusega. Selleks oli kasutatud korrektseid allikaid ja meetodeid. Tehtud oli isegi rohkem, kui tavaliselt lambaparasiidi uuringuid tehes.

Töö teema on tegelikult äärmiselt keeruline ka aastaid lammaste siseparasiitidega tegelenud parasitoloogidele ja ühtseid lahendusi parasiiditõrjeks endiselt ei ole. Selles mõttes on töö autor väga tublit tööd teinud.

  1. retsensent

Töö teema on väga eluline. Autor on korrektselt ja põhjalikult uurinud probleeme, millele vastuste saamisest on praktiline abi talu lambakasvatuse edenemisele. Uurimisküsimused ja hüpoteesid on selgelt sõnastatud. Töö ülesehitus on loogiline, eri osad omavahel tasakaalus. Autor on üsna keeruka teema väga ladusalt ja selgelt sõnastanud. Kasutatud on igati usaldusväärseid allikaid, millele viitamine on korrektne. Töö praktiline osa koproproovide kogumisel ning analüüsimisel ning järelduste tegemisel on muljetavaldavalt põhjalik.

Maiann Pukka uurimistööga saab lähemalt tutvuda VG kodulehel menüüs: dokumendid – juhendid – loovtööd  https://goo.gl/P5dlfU