Keemia õpikoda meie koolis

Vändra Gümnaasium on sellel õppeaastal TÜ Teaduskooli õpikodade programmi tugikool ning septembrist aprillini on toimunud meie koolis kuus keemia õpikoda, milles osalevad 23 õpilast 9. – 11. klassini. Õpikodade juhendajateks on Tartu Ülikooli vastava koolituse läbinud loodusteaduslike erialade magistrandid ja doktorandid.

Alates septembrist on kord kuus meie kooli keemiaklassis käinud vilgas katsete tegemine 4-tunniste sessioonidena. Vajalikud eksperimendivahendite komplektid tuuakse igakordselt kooli kohale. Keemiateadmiste omandamine toimub läbi praktilise tegevuse. Katsete ja praktiliste tööde käigus on taimelehtedest värvainet eraldatud, määratud vee karedust, tehtud katseid kodukeemiaga, uuritud metall-orgaanilise võrestiku sünteesiprodukti teket. Noorte õpetajate juhendamisel on määratud:

  • reaktsiooni kiiruskonstanti ja poolestusaega;
  • millised ühendid on parimad katalüsaatorid ainete muundumisele;
  • kui suur on uhmerdatud mineraalis vase ühendite sisaldus;
  • toiduvärvi E102 (tartrasiin) sisaldust siirupis ja karastusjoogis (Tarhun) spektroskoopia meetodiga.

Seitsmes ja sellel aastal viimane õpikoda toimub 05. aprillil – katsetamist ja uurimist ootavad veel elektrokeemia teemad.  Lähemalt õpikodade programmiga saab tutvuda aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/et/oppetoo/opikojad

Loodusainete õpetaja Hille Arumäe